Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Ekonomik Yaklasim. Year: 2007, Volume: 18, Issue: 65

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE'DE KİŞİSEL GELİR DAĞILIMINI BELİRLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER
  The Macroeconomic Determinants of Income Distribution in Turkey [Turkish]
  Cem DİŞBUDAK, Bora SÜSLÜ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 1-23
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10641

 2. TÜRKİYE'DE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ: KUZNETS EĞRİSİ GEÇERLİ Mİ?
  INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID? [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 25-58
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10642

 3. TÜRKİYE EKONOMİSİ'NDE ENFLASYONİST SÜREÇTE BASKIN OTORİTE TESPİTİNE İLİŞKİN UYGULAMALI ÇALIŞMA
  An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy [Turkish]
  Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 59-70
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10643

 4. DÜNYA FINDIK PİYASASININ ANALİZİ
  ANALYSIS OF WORLD HAZELNUT MARKET [Turkish]
  Zeki BAYRAMOĞLU, Erdemir GÜNDOĞMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 71-89
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10644

 5. TARIMDA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ
  CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE [Turkish]
  Bahadır AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 91-105
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10645

AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.