Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Ekonomik Yaklasim. Year: 2013, Volume: 24, Issue: 87

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE’DE 2002-2011 YILLARI ARASINDA KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMALARININ YOKSULLUK YARATMA KAPASİTESİ
  Catastrophic Health Expenditures’ Capacity to Create Poverty in Turkey in 2002-2011 [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Yağmur TOKATLIOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(87): 1-36
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35110

 2. TÜRKİYE’NİN YAKIT TÜKETİMİNDE BİYO-DİZEL KULLANIM HEDEFLERİNİN ETKİ ANALİZİ
  Impact Analysis of Turkey’s Targeted Bio-diesel Use in Fuel Consumption [Turkish]
  Selim ÇAĞATAY, Celal TAŞDOĞAN, Reyhan ÖZEŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(87): 37-68
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35111

 3. Gelir Eşitsizliği Ayrıştırma Bulgularının Makro Politika Çıkarımları Üzerine Bir Değerlendirme
  DERIVING MACRO POLICY FROM INCOME INEQUALITY DECOMPOSITIONS BY SUBGROUPS: A CAUTIONARY DISCUSSION [English]
  Emel MEMİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(87): 69-84
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35112

 4. Kitap Tanıtımı / Değerlendirmesi

 5. A History of Ottoman Economic Thought: Developments Before the Nineteenth Century
  A History of Ottoman Economic Thought: Developments Before the Nineteenth Century [Turkish]
  Deniz Taner KILINÇOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2013; 24(87): 85-91
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35113

AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklaşım are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.