Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Ekonomik Yaklasim. Year: 2015, Volume: 26, Issue: 95

  Araştırma Makalesi

 1. Yoksulluğa Subjektif Bakış: Muğla İli Örneği
  Subjective Approach to Poverty: Mugla Case [Turkish]
  Aysun Danışman Işık
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 1-31
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35605

 2. Türkiye’deki Batık Bankalar İçin Bir Hayatta Kalma Analizi: Gözlemlenemeyen Heterojenliğin Sürekli Zamanlı Parametrik Modellere Dahil Edilmesi
  A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models [English]
  Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 33-70
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35606

 3. “İslami Banka” Kavramı Karşısında “Özel Finans Kurumu”ndan “Katılım Bankası” Kavramına Geçiş Bir Çelişki Midir?
  Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”? [Turkish]
  Erdem Bafra
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 71-88
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35701

 4. Yaşam Swapları ile Uzun Ömürlülük Risklerinin Fiyatlandırılması: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Pricing Longevity Risks with Survivor Swaps: An Application to Turkey [English]
  Selin Değirmenci, Şule Şahin
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 89-112
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35706

AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.