Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Ekonomik Yaklasim. Year: 2016, Volume: 27, Issue: 100

  Araştırma Makalesi

 1. ARABULUCULUK KURAMI ÜZERİNE EKONOMİK BİR YAKLAŞIM Eksik bilgi kaynaklı çatışma çözümünde etkin arabuluculuk: taraflı ya da tarafsız?
  AN ECONOMIC APPROACH TO THE THEORY OF MEDIATION Effective mediation for a conflict resolution with incomplete information: Biased or Unbiased? [Turkish]
  Ayça Özdoğan, Başak Yavçan
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 1-39
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35933

 2. Tüketimin Rasyonel Beklentiler - Sürekli Gelir Hipotezinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması
  Testing the Rational Expectations Permanent Income Hypothesis for Developing Countries [Turkish]
  İpek Tekin
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 41-67
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35935

 3. Küresel Finansal Durumun Türkiye’nin Seçilmiş Finansal Göstergeleri Üzerindeki Etkileri
  The Effects of Global Financial Conditions on Selected Financial Variables of Turkey [English]
  Evrim İmer-Ertunga, Şerife Serap Çakar
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 69-86
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35936

 4. 1990’lardan Bugüne Sermaye Akımlarının Yönetimi İçin Alınan Tedbirler ve Ülke Uygulamaları
  Experiences of Developing Countries on Capital Flow Management Since 1990s [Turkish]
  Zeki Tuğrul Göver
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 87-129
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35937

 5. Para Politikası Şoklarının Etkisi: Asimetrik Etki Tepki Fonksiyonu Yaklaşımı
  The Effects of Monetary Policy Shocks: An Evidence From Asymmetric Impulse Response Functions [Turkish]
  Veli Yılancı, Muhammed Tıraşoğlu, Ayşe Arı
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 131-154
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35938

 6. Ödemeler Bilançosu Tarafından Kısıtlanmış Büyüme Modeli: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama
  The Balance of Payments Constrained Growth Model: An Application to the Turkish Economy [Turkish]
  Filiz Elmas
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 155-176
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35939

 7. Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi: Yatay Kesit Bağımlılığına Karşı Dirençli Panel Nedensellik ve Koentegrasyon Testlerine Dayalı Küresel Bir Analiz
  Tourism Development and Economic Growth: A Global Analysis Based on Panel Causality and Co-Integration Tests Robust to Cross-Section Dependency [Turkish]
  Önder Büberkökü
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 177-206
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35940

 8. Türkiye'nin Dış Ticaretinde Yapısal Değişim: GEGS Sektörlerinden Bulgular
  Structural Change in Turkish External Trade: Evidence from BEC Sectors [English]
  Erdal Özmen, Duygu Yolcu Karadam
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 207-221
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35941

 9. Kitap Tanıtımı / Değerlendirmesi

 10. Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?
  The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future [Turkish]
  Erdem Seçilmiş
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 223-235
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35942

 11. Araştırma Makalesi

 12. Türk Tarımında Rekabet Edebilirlik ve Toplam Faktör Verimliliği
  Competitiveness and Total Factor Productivity in Turkish Agriculture [Turkish]
  Ozan Eruygur, Taylan Kıymaz, Mustafa Can Küçüker
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 237-274
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35960

AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.