ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]

Dündar SAĞLAM.

Abstract
na

Key words: naDEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI

Ozet
yok

Anahtar Kelimeler: yok


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Dündar SAĞLAM
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3605
Downloaded: 583
Cited: 0


REFERENCES
1 KADRO, 3 Cilt, A.f.T.t.A. Yayýný.
2 Korkut Boratav, Türkiye' de Devletçilik, SBF, 1962.
3 Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorularý, 1923-1938 ÝÝTÝA Mezunlarý Derneði, 1977. Bu kitap içinde Doç: Dr. Emre Kongar'ýn Devletçilik ve Günümüzdeki Sonuçlarý>> adlý Tebliði.
4 Ahmet Harndi (Baþar), Ýktisadi Devletçilik, Ýstanbul Matbaacýlýk ve Neþriyat TAÞ., Cilt I 1931, Cilt II 1933.
5 Ýlhan Tekeli-Selim Ýlkin, 1929 Dünya Bulýranýnda Türkiye'nin Ýktisadi Politika Arayýþlarý, ODTU, Ank 1977.
6 Rýza M,Ýsmet Paþanýn Siyasi ve Ýçtimai Nutuklarý, 1920-1933, Ankara, Baþvekalet lVIatbaasý, 1933.
7 Bilsay Kuruç, Ýktisat 'Politikasýnýn Resmi Belgeleri, Ankara, SBF, 1963.
8 Afet Ýnan, Devletçilik Ýlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planý, Ankara, Türk Dil Tarih Kurumu, 1972.
9 Gündüz Okçün, Türkiye Ýktisat KongTesi, SBF Yayýný Ankara, 1968.
10 Sevket Süreyya Aydemir, Ýkinci Adam 1, Ýstanbul, Remzi Kitabevi, 1966.
11. Abdi Ýpekçi, Ýnönü Atatürk'ü Anlatýyor, Ýstanbul, Cem Yayýnevi, 1968.
12 Dündar Saðlam, Türki~'e Ekonomisi, AÝTÝA Yayýný, 1977, Ankara.
13 Dündar Saðlam, Türkiye'de Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri, SBF, 1967.
14 Türkkaya Ataöv, Afrika Ulusal Kurtuluþ Mücadeleleri, SBF Yayý-ný, Ankara 1977.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Dundar SAGLAM. [English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]. Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): -. Turkish. doi:10.5455/ey.10032


Web Style

Dundar SAGLAM. [English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=151236 [Access: June 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.10032


AMA (American Medical Association) Style

Dundar SAGLAM. [English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]. Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): -. Turkish. doi:10.5455/ey.10032Vancouver/ICMJE Style

Dundar SAGLAM. [English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]. Ekonomik Yaklasim. (1981), [cited June 17, 2019]; 2(4): -. Turkish. doi:10.5455/ey.10032Harvard Style

Dundar SAGLAM (1981) [English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]. Ekonomik Yaklasim, 2 (4), -. Turkish. doi:10.5455/ey.10032Turabian Style

Dundar SAGLAM. 1981. [English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]. Ekonomik Yaklasim, 2 (4), -. Turkish. doi:10.5455/ey.10032Chicago Style

Dundar SAGLAM. "[English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]." Ekonomik Yaklasim 2 (1981), -. Turkish. doi:10.5455/ey.10032MLA (The Modern Language Association) Style

Dundar SAGLAM. "[English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]." Ekonomik Yaklasim 2.4 (1981), -. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10032APA (American Psychological Association) Style

Dundar SAGLAM (1981) [English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI]]. Ekonomik Yaklasim, 2 (4), -. Turkish. doi:10.5455/ey.10032