Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Article Open Access


Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model

Necla Ayaş.

Abstract
On the basis of general economic equilibrium, sources of economic growth are divided into two groups such as supply side factors and demand side factors. Generally accounting growth model is used to determine partial growth impacts of supply side factors on economic growth while decomposition models are advised to analyse demand side factors of economic growth. This study aims to determine the demand sources of economic growth in Turkish Economy between 1996 and 2011 by using decomposition model. To break down the economic effects into change its components (domestic demand, export, intermediate input demand and import substution) 1996 and 2011 Turkish National Input Output Tables published by World Input Output Database have been used. With regard to empirical findings, economic growth has been occurred based on domestic final demand in this period. Despite the fact that it varies according to sectors, domestic final demand has led to significant effects in most of the sectors. Intermediate inputs effects were found positive in some of the sectors and negative in others. While import substitution effects are negative in most of the sectors, export effects found as positive in all sectors.

Key words: Turkish Economy, Decomposition Model, Demand Sources of the Economic Growth. JEL Code: O10Ekonomik Büyümenin Talep Unsurlarına Göre Analizi: Yapısal Ayrıştırma Modeli

Özet
Genel ekonomik denge yaklaşımına göre büyümenin kaynakları arz ve talep yanlı faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. Arz faktörlerinin kısmi büyüme etkilerinin belirlenmesinde büyüme muhasebesi yaklaşımından, talep kaynaklarının kısmi büyüme etkilerinin belirlenmesinde ise ayrıştırma modellerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışma 1996-2011 yılları arasında, Türkiye Ekonomisinde sektörel büyümenin talep kaynaklarını Yapısal Ayrıştırma Modeli ile belirlemeyi amaçlamıştır. Ekonomik etkileri, talep unsurlarına (yurt içi nihai talep, ihracat, ara girdi talebi, ithal ikamesi) ayrıştırmak için World Input Output Database’in yayınlamış olduğu, 1996 ve 2011 Türkiye Ulusal Girdi Çıktı Tabloları verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre bu dönemde ekonomik büyümenin yurt içi nihai talebe dayalı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sektörlere göre değişmekle birlikte, yurt içi nihai talep, sektörlerin çoğunda ve önemli etkiler meydana getirmiştir. Ara girdi talebinin etkileri,
bazı sektörlerde pozitif bazılarında ise negatif çıkmıştır. Bu dönemde ithal ikamesinin etkileri sektörlerin çoğunda negatif iken, tüm sektörlerin ihracat etkileri pozitif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Ayrıştırma Modeli, Büyümenin Talep Kaynakları. JEL Kodu: O10


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Necla Ayaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 172
Downloaded: 84
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Necla Ayas. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100


Web Style

Necla Ayas. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=217811 [Access: January 21, 2018]. Turkish. doi:10.5455/ey.36100


AMA (American Medical Association) Style

Necla Ayas. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100Vancouver/ICMJE Style

Necla Ayas. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited January 21, 2018]; 28(102): 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100Harvard Style

Necla Ayas (2017) [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100Turabian Style

Necla Ayas. 2017. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100Chicago Style

Necla Ayas. "[Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100MLA (The Modern Language Association) Style

Necla Ayas. "[Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]." Ekonomik Yaklasim 28.102 (2017), 1-30. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.36100APA (American Psychological Association) Style

Necla Ayas (2017) [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.