Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Article Open Access


Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey

Yelda YÜCEL, Özge İZDEŞ.

Abstract
Global economic developments and persistent unemployment problem in the last 30 years determined the working conditions as well. Employment, shaped under these new circumstances, is far from offering decent employment and there is a continuous deterioration in working conditions. Despite the lengthy discussion on the topic and accumulating literature in related circles including ILO (International Labor Organization), there has been no consensus on the definition of decent work so far. Besides, various conceptualizations on employment or job quality, measurement of same concepts with different indicators or contrarily measurement of different concepts based on same indicators due to data limitations further complicates to have a common ground on conceptualization of decent work. Specifically, in terms of developing countries, discussions around decent work become even more problematic.. In this article, the theoretical approaches and empirical studies developed to date about decent work are examined with special reference to developing country perspectives. A framework for Turkey to conceptualize the issue is suggested along with indicators for measurement and sources of data. The study concludes by displaying possibilities and limitations in Turkey in defining and measuring the ‘decent work’ for future research.

Key words: Employment, Manufacturing Industry, Job Quality, Gender, Index. JEL Codes: J24, J28, J31, J81Gelişmekte olan Ülkelerde “İnsana Yakışır İş”i Ölçmek: Türkiye için Öneriler

Özet
Son otuz yıldır küresel düzeyde yaşanan ekonomik gelişmeler ve işsizlik sorunu çalışma koşullarını da belirlemekte; buna bağlı olarak, yeni koşullar altında şekillenen istihdam yapısı insana yakışır işler sunmaktan uzaklaşmaktadır. Konunun uzunca bir süredir başta ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) olmak üzere uluslararası kurumlar ve çeşitli kesimlerce tartışılmasına rağmen, ilgili yazında üzerinde uzlaşılan tanımların olmadığı görülmektedir. İstihdam ve iş kalitesi üzerine farklı kavramsallaştırmaların yanı sıra, farklı kavramların benzer göstergelerle ya da benzer kavramların farklı göstergelerle ölçülmesi ortak bir tartışma zemininin oluşmasını güçleştirmekte, tanım karmaşası yaratmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda konunun önemi ve araştırma zorlukları artmaktadır. Bu çalışmada, iktisat yazınında bugüne kadar geliştirilen kuramsal yaklaşımlar ve niceliksel araştırmalar gelişmekte olan ülkeler perspektifinden incelenmekte; Türkiye’de insana yakışır işin ölçümü için veri kaynakları ve yöntemsel kısıtlar tartışılmaktadır. Makale Türkiye’de iş kalitesi ölçümü için çerçeve ve gösterge önerilerini sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İmalat Sanayi, İş Kalitesi, Toplumsal Cinsiyet, Endeks. JEL Kodları: J24, J28, J31, J81.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Yelda YÜCEL
Articles by Özge İZDEŞ
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 198
Downloaded: 85
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

YUCEL Y, IZDES O. [Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 1-37. Turkish. doi:10.5455/ey.36120


Web Style

YUCEL Y, IZDES O. [Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=251892 [Access: December 17, 2017]. Turkish. doi:10.5455/ey.36120


AMA (American Medical Association) Style

YUCEL Y, IZDES O. [Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(104): 1-37. Turkish. doi:10.5455/ey.36120Vancouver/ICMJE Style

YUCEL Y, IZDES O. [Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited December 17, 2017]; 28(104): 1-37. Turkish. doi:10.5455/ey.36120Harvard Style

YUCEL, Y. & IZDES, O. (2017) [Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 1-37. Turkish. doi:10.5455/ey.36120Turabian Style

YUCEL, Yelda, and Ozge IZDES. 2017. [Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 1-37. Turkish. doi:10.5455/ey.36120Chicago Style

YUCEL, Yelda, and Ozge IZDES. "[Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 1-37. Turkish. doi:10.5455/ey.36120MLA (The Modern Language Association) Style

YUCEL, Yelda, and Ozge IZDES. "[Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]." Ekonomik Yaklasim 28.104 (2017), 1-37. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.36120APA (American Psychological Association) Style

YUCEL, Y. & IZDES, O. (2017) [Measuring "Decent Work" in Developing Countries: Proposals for Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (104), 1-37. Turkish. doi:10.5455/ey.36120AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.