ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries

Mehmet Fazıl Özkul.

Abstract
Production networks have played important role in East Asian countries being the world’s factory and entering the process of convergence with the developed countries. Though there has been a rapid spread of production networks in all regions of the world, the East Asian model has its distinctive characteristics in terms of significance in the regional economy, geographic extensiveness involving a large number of countries in the region and degree of sophistication in both intra firm and arm’s length relationships across different firm nationalities. This does not, however, mean that the process has contributed to a decrease in the region’s dependence on the global economy. This work analyzes the strategies that have contributed to development of the developing East Asian countries and importance of the regional production networks. It is also revealed in this article that the dependence on EU and the US increase, despite the convergence between East Asian and developed countries, as clearly observed during 2008 global crisis. In this study, FDI inflows statistics of the UNCTAD, competitive industrial performance index of the UNIDO and GDP per capita and growth rate statistics of the World Bank and the statistics of other international institutions have been used.

Key words: Production networks, convergence, development strategies, economic integration JEL Codes: F13, F63, O14.Çin ve Diğer Gelişmekte Olan Doğu Asya Ülkelerinin Kalkınmalarında Üretim Ağlarının Rolü

Ozet
Doğu Asya ülkelerinin dünyanın üretim üssü olmasında ve gelişmiş ülkelerle yakınsama sürecine girmelerinde üretim ağları önemli rol oynamaktadır. Dünyanın her tarafına yayılmış olsa da Doğu Asya’daki bölgesel üretim ağları, Bölge ekonomindeki ağırlıkları, ağa dahil olan ülkelerin sayısı ve bütünleşme biçimleri açılarından diğer benzerlerinden oldukça farklı özellikler göstermektedirler. Dikey uzmanlaşma ve nihai ürünlerin ihracatına dayalı büyüme stratejisi, bir yandan Doğu Asya ülkelerinin kalkınmasında önemli rol oynarken diğer yandan Bölgenin diğer ülkelere özelikle de gelişmiş ülkelere bağımlılığını da arttırmaktadır. 2008 küresel krizinde görüldüğü gibi, göstermiş oldukları yüksek performans ve Bölgesel bütünleşmeye çabalarına rağmen, ihracat ve büyüme rakamları çarpıcı biçimde düşen Doğu Asya ülkeleri, diğer ülkelerde yaşanan ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenmeye devam etmektedirler. Bu çalışma, gelişmekte olan Doğu Asya ülkelerinin kalkınmasına katkı yapan kalkınma stratejilerini ve üretim ağlarının söz konusu ülkeler için önemini analiz etmektedir. Ayrıca çalışmada, Doğu Asya ülkeleri ile gelişmiş ülkeler arasındaki yakınsamaya rağmen bu ülkelerin ABD ve AB’ye artan bağımlılıkları, 2008 krizi özelinde ele alınmaktadır. Makalede, UNCTAD’ın doğrudan yatırımlar, Dünya Bankasının kişi başına düşen gelir ile büyüme gelir istatistiklerinden, UNIDO’nun Rekabetçi Sanayi Performans Endeksinden ve diğer uluslararası kurumların verilerinden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üretim ağları, yakınsama, kalkınma stratejileri, ekonomik bütünleşme JEL Sınıflaması: F13, F63, O14.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Fazıl Özkul
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3549
Downloaded: 574
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet Fazil Ozkul. The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(105): 63-93. doi:10.5455/ey.38102


Web Style

Mehmet Fazil Ozkul. The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=263337 [Access: July 20, 2019]. doi:10.5455/ey.38102


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet Fazil Ozkul. The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(105): 63-93. doi:10.5455/ey.38102Vancouver/ICMJE Style

Mehmet Fazil Ozkul. The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited July 20, 2019]; 28(105): 63-93. doi:10.5455/ey.38102Harvard Style

Mehmet Fazil Ozkul (2017) The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 63-93. doi:10.5455/ey.38102Turabian Style

Mehmet Fazil Ozkul. 2017. The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 63-93. doi:10.5455/ey.38102Chicago Style

Mehmet Fazil Ozkul. "The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 63-93. doi:10.5455/ey.38102MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet Fazil Ozkul. "The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries." Ekonomik Yaklasim 28.105 (2017), 63-93. Print. doi:10.5455/ey.38102APA (American Psychological Association) Style

Mehmet Fazil Ozkul (2017) The Role of Production Networks in the Development of China and Other Developing East Asian Countries. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 63-93. doi:10.5455/ey.38102