ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model

Burcu Özgün, Özgen Öztürk, Serkan Küçükşenel.

Abstract
In order to maintain fisheries sustainable in both biological and economic terms, the institutions that are responsible for the regulation and supervision of fisheries need to set target levels of harvesting. Thus, characterizing the optimal levels of exploitation carries a particular significance in the design of fishery management systems from a policy-making point of view. This paper investigates maximum economic yield (MEY) harvesting strategies for different bio-economic environments to develop a management system that can be implementable in real world fisheries. Fish population dynamics are modeled as a specific type of age-structured models, i.e., overlapping generations (OLG) model. Using this framework, we represent the observed transition path of the whole population and different age classes to a steady state. We also contribute to the modeling studies in the literature, which provide important tools for policy-makers, by revealing how the indicators in the sector (i.e. profits, effort of fleets, optimal harvest rates etc.) respond to the changes in modeling approach and underlying assumptions.

Key words: Bio-economics, Maximum Economic Yield, Fisheries Management, Overlapping Generations. JEL classiftcation codes: D04, D47, D78, Q22Ardışık Nesiller Balık Popülasyon Modelinde MEM Avlanma Stratejileri

Ozet
Biyolojik olarak sürdürülebilir ve ekonomik olarak karlı bir balıkçılık sektörü hedefi için bu sektörün regülasyon ve denetimden sorumlu kurumların etkin avlanma oranlarını belirlemesi gerekmektedir. En iyi avlanma stratejileri politikasının geliştirilmesi bu sektörün sürdürülebilirlik yönetimi için önemlidir. Bu çalışmada birçok farklı biyoekonomik kurulum altında Maksimum Ekonomik Mahsül (MEM) avlanma stratejileri detaylı bir şekilde çözülerek gerçek yaşam balıkçılık sektörü için yönetim sistemleri geliştirilmiştir. Biyoekonomik modelin biyolojik kısmında balık popülasyonu bir yaşa bağlı balık popülasyon modeli olan ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiştir. Bu teorik çerçeve kullanılarak balık popülasyon dinamikleri ve her bir neslin ya da tüm biyokütlenin durağan duruma geçişleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Literatürdeki teorik modelleme çalışmalarına bir katkı olarak da avlanma stratejileri ve ekonomik göstergelerin farklı modelleme yaklaşımlarına ve varsayımlarına göre değişimleri gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyoekonomi, Maksimum Ekonomik Mahsül, balıkçılık yönetimi, ardışık nesiller modeli. JEL Kodları: D04, D47, D78, Q22


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burcu Özgün
Articles by Özgen Öztürk
Articles by Serkan Küçükşenel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2214
Downloaded: 191
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozgun B, Ozturk O, Kucuksenel S. MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(108): 1-21. doi:10.5455/ey.16696


Web Style

Ozgun B, Ozturk O, Kucuksenel S. MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=271484 [Access: October 17, 2019]. doi:10.5455/ey.16696


AMA (American Medical Association) Style

Ozgun B, Ozturk O, Kucuksenel S. MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(108): 1-21. doi:10.5455/ey.16696Vancouver/ICMJE Style

Ozgun B, Ozturk O, Kucuksenel S. MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited October 17, 2019]; 29(108): 1-21. doi:10.5455/ey.16696Harvard Style

Ozgun, B., Ozturk, . O. & Kucuksenel, . S. (2018) MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 1-21. doi:10.5455/ey.16696Turabian Style

Ozgun, Burcu, Ozgen Ozturk, and Serkan Kucuksenel. 2018. MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 1-21. doi:10.5455/ey.16696Chicago Style

Ozgun, Burcu, Ozgen Ozturk, and Serkan Kucuksenel. "MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 1-21. doi:10.5455/ey.16696MLA (The Modern Language Association) Style

Ozgun, Burcu, Ozgen Ozturk, and Serkan Kucuksenel. "MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model." Ekonomik Yaklasim 29.108 (2018), 1-21. Print. doi:10.5455/ey.16696APA (American Psychological Association) Style

Ozgun, B., Ozturk, . O. & Kucuksenel, . S. (2018) MEY Harvesting Strategies in an Overlapping Generations Fishery Population Model. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 1-21. doi:10.5455/ey.16696