Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Article Open Access


The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship

Yeşim Üçdoğruk Gürel.

Abstract
This study explores the impact of social capital on entrepreneurial activities by using pseudo-panel approach constructed at an age-based cohort level. We assess the effects of social capital, in forms of generalized and institutional trust, civic norms, and networks through associational activities, on entrepreneurship using cohort panel data derived from the World Values Survey (WVS). Moreover, we construct a measure of social capital that incorporates all of these three dimensions. The data from the WVS covers five periods (1990, 1995, 2000, 2005 and 2010) and includes a cross section of 40 countries. The findings indicate that trust measured by either generalized or institutional trust encourages entrepreneurship. Evidence suggests that stronger civic norms positively influence entrepreneurship, whereas participating associational activities has negative impact on entrepreneurship due to over-embeddedness. We also find evidence that a multidimensional measure of social capital is needed for linking social capital to entrepreneurship.

Key words: Entrepreneurship, social capital, trust, pseudo-panel approach. JEL Codes: J24, O43, O50, Z13Sosyal Sermayenin Girişimciliği Anlamadaki Rolü

Özet
Bu çalışma, sosyal sermayenin girişimcilik faaliyetleri üzerine etkisini, kişilerin yaş düzeyinde gruplandırılmasıyla elde edilen pseudo (sahte) panel yaklaşımını kullanarak araştırmaktadır. Dünya Değerler Araştırması’ndan (World Values Survey-WVS) elde edilen yaş düzeyi gruplarına ait panel veriler kullanılarak, sosyal sermayenin, genelleştirilmiş ve kurumsal güven, sivil normlar ve örgütsel faaliyetler yoluyla girişimcilik üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, bu üç boyutun tümünü içeren bir sosyal sermaye ölçütü de oluşturulmaktadır. Veri seti Dünya Değerler Araştırması’nın uygulandığı beş dönemi (1990, 1995, 2000, 2005 ve 2010) kapsamakta ve 40 ülkeden oluşan bir kesiti içermektedir. Bulgular, hem genelleştirilmiş hem de kurumsal düzeyde ölçülen güvenin girişimciliği teşvik ettiğini göstermektedir. İncelenen her yaş düzeyinde daha güçlü sivil normlar girişimciliği olumlu yönde etkilerken, örgütsel faaliyetlere katılımın aşırı bütünleşmeye bağlı olarak girişimciliği olumsuz etkilediği görülmektedir. Sonuçlar, sosyal sermayeyi girişimcilikle ilişkilendirmek için çok boyutlu bir sosyal sermaye ölçütüne ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, sosyal sermaye, güven, pseudo-panel yaklaşımı. JEL Sınıflaması: J24, O43, O50, Z13


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Yeşim Üçdoğruk Gürel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 67
Downloaded: 34
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yesim Ucdogruk Gurel. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. doi:10.5455/ey.38100


Web Style

Yesim Ucdogruk Gurel. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=281088 [Access: January 21, 2018]. doi:10.5455/ey.38100


AMA (American Medical Association) Style

Yesim Ucdogruk Gurel. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. doi:10.5455/ey.38100Vancouver/ICMJE Style

Yesim Ucdogruk Gurel. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. doi:10.5455/ey.38100Harvard Style

Yesim Ucdogruk Gurel (2018) The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. doi:10.5455/ey.38100Turabian Style

Yesim Ucdogruk Gurel. 2018. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. doi:10.5455/ey.38100Chicago Style

Yesim Ucdogruk Gurel. "The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship." doi:10.5455/ey.38100MLA (The Modern Language Association) Style

Yesim Ucdogruk Gurel. "The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship." doi:10.5455/ey.38100APA (American Psychological Association) Style

Yesim Ucdogruk Gurel (2018) The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. doi:10.5455/ey.38100AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.