ISSN 1300-1868
 

Other 


The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis

Gülsün Gürkan Yay, Belfin Kara.

Abstract
After the 2008 global financial crisis, the United States and the European Union have tended to revise the basic principles of regulation that have been adopted since a century and the traditions of the market, especially the futures markets. The aim of this study is to examine the central counterparty service (CCP), which was implemented in 2013 as a significant reflection of this trend in Turkey and implemented by Takasbank, in comparison with the Brazilian example: Takasbank - SPAN-like BISTECH Margin Method and BM & FBOVESPA Close Out Risk Evaluation (CORE) margin requirements obtained by methodologies. SPAN steps were applied to a hypothetical portfolio consisting of US Dollar and XU030 index based asset and option contracts traded in VIOP within the scope of working method and margin data of the portfolio were obtained. The results of the SPAN calculation show the collateral amount required to be deposited by the VIOP investors in the framework of the market procedures. Intermediary institutions and banks offer the same results to Takasbank as their web or mobile based applications, and the SPAN algorithm is often complex for the investor. In this respect, the study is aimed to show where the calculation starts and with which data and parameters are used, and aims to research at the basic concepts embedded in the market procedures, together with the other phenomena that show the contribution of CCP service to systemic risk.

Key words: Central Counterparty, Margin Requirement, Risk Management, CORE Methodology. JEL CODES: G20, G32, G33.Takasbank'ın Risk Yönetimindeki Rolü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Ozet
2008 küresel finansal krizi sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri, bir asırdan bu yana gelişerek kabul görmüş temel regülasyon prensiplerini ve özellikle vadeli işlem piyasaları olmak üzere piyasa geleneklerini gözden geçirme eğilimi göstermişlerdir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde bu eğilimin önemli bir yansıması olarak 2013 yılında devreye sokulan ve uygulaması Takasbank tarafından gerçekleştirilen merkezi karşı taraf hizmetini (MKT) Brezilya örneğiyle karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu bağlamda Takasbank – SPAN benzeri BISTECH Marjin Yöntemi ve BM&FBOVESPA Close Out Risk Evaluation (CORE) metodolojileri ile elde edilen marjin gereksinimleri ele alınmaktadır Çalışma yöntemi dahilinde VİOP’ta işlem gören Amerikan Doları ve BIST30 endeks dayanak varlıklı vadeli ve opsiyon kontratlarından oluşan hipotetik bir portföye SPAN adımları uygulanmış ve portföyün marjin verisi elde edilmiştir. SPAN hesaplamasının sonuçları ülkemizde VİOP yatırımcılarının piyasa prosedürleri çerçevesinde depo etmeleri gereken teminat tutarını göstermektedir. Aracı kurumlar ve bankalar web veya mobil tabanlı uygulamalarıyla Takasbank’la aynı sonuçları yatırımcılarına sunmaktadırlar ve SPAN algoritması yatırımcı açısından genellikle karmaşık bulunmaktadır. Bu yönüyle çalışma, hesaplamanın nerede, hangi veriyle ve parametreler kullanılarak başladığını ve bittiğini göstermek amacıyla, MKT hizmetinin sistemik riske katkısını ortaya koyan diğer olgularla birlikte piyasa prosedürlerine gömülü temel kavramları incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Merkezi Karşı Taraf, Marjin Gereksinimi, Risk Yönetimi, CORE metodolojisi. JEL KODLARI: G20, G32, G33.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülsün Gürkan Yay
Articles by Belfin Kara
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1495
Downloaded: 69
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yay GG, Kara B. [The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(108): 43-68. Turkish. doi:10.5455/ey.16697


Web Style

Yay GG, Kara B. [The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=296652 [Access: October 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.16697


AMA (American Medical Association) Style

Yay GG, Kara B. [The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(108): 43-68. Turkish. doi:10.5455/ey.16697Vancouver/ICMJE Style

Yay GG, Kara B. [The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited October 17, 2019]; 29(108): 43-68. Turkish. doi:10.5455/ey.16697Harvard Style

Yay, G. G. & Kara, . B. (2018) [The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 43-68. Turkish. doi:10.5455/ey.16697Turabian Style

Yay, Gulsun Gurkan, and Belfin Kara. 2018. [The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 43-68. Turkish. doi:10.5455/ey.16697Chicago Style

Yay, Gulsun Gurkan, and Belfin Kara. "[The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 43-68. Turkish. doi:10.5455/ey.16697MLA (The Modern Language Association) Style

Yay, Gulsun Gurkan, and Belfin Kara. "[The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]." Ekonomik Yaklasim 29.108 (2018), 43-68. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.16697APA (American Psychological Association) Style

Yay, G. G. & Kara, . B. (2018) [The Role of Takasbank on Risk Management: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 29 (108), 43-68. Turkish. doi:10.5455/ey.16697