ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis

Gül Ertan Özgüzer, İdil Göksel.

Abstract
Countries that transform their economic structure towards the production and export of more complex products can develop and grow rich. China experienced outstanding improvement in income per capita rankings by its ability to develop and move to new and complex economic activities while Turkey's ranking barely changed in the last two decades, and it even deteriorated after 2005. This paper compares structural transformation of exports of Turkey and China by combining extensive and intensive margin analysis with product complexity measure over the period 1995-2015. We base our analysis on communities that consist of products using similar capabilities in their production process and look at the changes in specialization and presence in each country within 1995-2005 and 2005-2015 sub-periods. We show that China is much more successful than Turkey in transforming its export structure by increasing its specialization and presence in more complex products.

Key words: Product complexity, structural transformation, extensive and intensive margin analysis, trade network JEL Classification: F14, F41, F43Türkiye ve Çin Ekonomilerinin Yapısal Dönüşümü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Ozet
Ekonomik yapılarını daha karmaşık ürünleri üretip ihraç etme yönünde dönüştürebilen ülkeler kalkınır ve zenginleşir. Çin yeni ve karmaşık ürünleri üretebilme becerisini göstererek kişi başına düşen gelir sıralamalarında üstün bir gelişim gösterirken Türkiye’nin bu sıralamalardaki yeri son yirmi yılda pek değişmemiş hatta 2005 yılından sonra gerilemiştir. Bu çalışma, Türkiye’nin ve Çin’in ihracatlarının 1995- 2015 yılları arasındaki yapısal dönüşümünü, yoğun ve yaygın ticaret analizleri ile ürün karmaşıklık ölçülerini harmanlayarak karşılaştırmaktadır. Bu çalışmadaki analizler üretim sürecinde benzer kabiliyetleri kullanan ürünlerden oluşan topluluklara dayandırılmakta ve iki ülkenin ihracatında 1995-2005 ve 2005-2015 dönemlerindeki uzmanlaşma ve varlık değişimlerine odaklanmaktadır. Sonuç olarak Çin’in ihracat yapısını hem uzmanlığını hem de varlığını artırarak dönüştürmede Türkiye’den çok daha başarılı olduğu gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ürün karmaşıklığı, yapısal dönüşüm, yoğun ve yaygın ticaret analizi, trade network. JEL Kodları: F14, F41, F43


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gül Ertan Özgüzer
Articles by İdil Göksel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2122
Downloaded: 378
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozguzer GE, Goksel I. [Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 77-101. Turkish. doi:10.5455/ey.39113


Web Style

Ozguzer GE, Goksel I. [Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=299271 [Access: October 17, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.39113


AMA (American Medical Association) Style

Ozguzer GE, Goksel I. [Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 77-101. Turkish. doi:10.5455/ey.39113Vancouver/ICMJE Style

Ozguzer GE, Goksel I. [Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited October 17, 2019]; 29(107): 77-101. Turkish. doi:10.5455/ey.39113Harvard Style

Ozguzer, G. E. & Goksel, . I. (2018) [Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 77-101. Turkish. doi:10.5455/ey.39113Turabian Style

Ozguzer, Gul Ertan, and Idil Goksel. 2018. [Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 77-101. Turkish. doi:10.5455/ey.39113Chicago Style

Ozguzer, Gul Ertan, and Idil Goksel. "[Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 77-101. Turkish. doi:10.5455/ey.39113MLA (The Modern Language Association) Style

Ozguzer, Gul Ertan, and Idil Goksel. "[Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]." Ekonomik Yaklasim 29.107 (2018), 77-101. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.39113APA (American Psychological Association) Style

Ozguzer, G. E. & Goksel, . I. (2018) [Structural Transformations of Turkey and China: A Comparative Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 29 (107), 77-101. Turkish. doi:10.5455/ey.39113