ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2018, Volume: 29, Issue: 109

  Araştırma Makalesi

 1. Temettü Politikaları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz
  The Relationship Between Dividend Policies and Stock Returns: An Empirical Analysis for Selected Countries [Turkish]
  Mustafa ÇAYIR, Nasuh Oğuzhan ALTAY
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(109): 1-12
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.16699

 2. Ana Metal Sanayinde İşgücü Verimliliği ve Belirleyicileri
  Labor Productivity and Basic Determinants in the Basic Metal Industry [Turkish]
  Necla Ayaş,
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(109): 25-53
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.16700

 3. Türkiye’nin Tarımsal Üretim Verimliliğinin İller Bazında İncelenmesi
  The Productivity of Turkey’s Agricultural Production on Provincial Basis [English]
  Elif Gül Köse, Fatih Cemil Özbuğday,
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(109): 55-80
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.16701

 4. Kapsayıcı Büyüme Ve Sağlık Sonuç Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri İçindeki Yeri
  A Location of Turkey among the European Union Countries in Terms of Inclusive Growth and Health Outcome Indicators [Turkish]
  Songul Cinaroglu,
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(109): 81-106
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.16702