ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies

Suat ATAN.

Abstract
The construction industry, which is singled out as one of the core industries of Turkey, has a considerable number of overseas operations. Various news stories about Turkish construction companies are published in foreign news portals, in English language. However, despite our comprehensive research, we could not identify any previous studies analyzing the contents of these news stories. It is noteworthy that, these news stories have a significant effect on the image of the Turkish construction companies. In order to clarify how these news stories, shape these companies’ image, it was necessary to elaborate these as a whole, both systematically and methodically. The process was lengthy and cumbersome, as it required dedication of a considerable amount of time and effort and as it was hard to stand aloof from the subjectivity of the news stories. All these news stories have been scraped and analyzed with text mining and sentiment analysis methods. Within the context of this study, 496 news items were analyzed. As a result, it was discovered that the news topics generally refer to positive relations between the Turkish government and the other governments. Notwithstanding, the negative news generally emerged during the “aircraft crisis” with Russia in 2015.

Key words: Content Analysis, Text mining, Data mining, Management Information Systems. JEL Codes: C55, C88, M16.Türk İnşaat Şirketleri Hakkında Çıkan İngilizce Haberler için Metin Madenciliği ile Haber Analizi

Ozet
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olarak ifade edilen inşaat sektörü yurt dışında taahhüt hizmetleri alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu firmalarla ilgili olarak yurt dışında muhtelif haberler yayınlanmaktadır. Literatürde, yayınlanan tüm bu haberlerin içeriklerini analiz eden bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Yayınlanan haberler Türk İnşaat sektörünün yurtdışındaki çalışmaları hakkında da belirli bir imajın ortaya çıkmasında neden olmaktadır. Bu imajı tanımlayabilmek için ilgili haberlerin toplu olarak sistematik bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ise zaman ve emek isteyen bir süreç olmasının yanında değerlendirici bireylerin öznel farklılıklarından ötürü çok zor olmaktadır. Metin madenciliği ve duygu analizi yöntemleri ile tüm bu haberler bu çalışma kapsamında geliştirilen haber yakalama ve değerlendirme algoritması ile analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 496 adet haber analiz edilmiştir. Sonuç olarak yayınlanan haberlerin genellikle hükümetler arası olumlu ilişkiler ve hükumetlerce desteklenen haberlere atıf yapan konuları içerdiği görülmüştür. Olumsuz haberlerin ise 2015 yılındaki Rusya ile yaşanan uçak krizi dönemiyle ilgili olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İçerik Analizi, Metin madenciliği, Veri madenciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri. JEL Kodları: C55, C88, M16.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Suat ATAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Suat ATAN. [Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(120): 267-301. Turkish. doi:10.5455/ey.19002


Web Style

Suat ATAN. [Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=105064 [Access: September 24, 2021]. Turkish. doi:10.5455/ey.19002


AMA (American Medical Association) Style

Suat ATAN. [Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(120): 267-301. Turkish. doi:10.5455/ey.19002Vancouver/ICMJE Style

Suat ATAN. [Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited September 24, 2021]; 32(120): 267-301. Turkish. doi:10.5455/ey.19002Harvard Style

Suat ATAN (2021) [Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 267-301. Turkish. doi:10.5455/ey.19002Turabian Style

Suat ATAN. 2021. [Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 267-301. Turkish. doi:10.5455/ey.19002Chicago Style

Suat ATAN. "[Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 267-301. Turkish. doi:10.5455/ey.19002MLA (The Modern Language Association) Style

Suat ATAN. "[Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]." Ekonomik Yaklasim 32.120 (2021), 267-301. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.19002APA (American Psychological Association) Style

Suat ATAN (2021) [Text Mining on News Stories in English, about the Turkish Construction Companies]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 267-301. Turkish. doi:10.5455/ey.19002