ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey

Müzeyyen Merve Şerifoğlu.

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the long run relationship between renewable energy generation and economic growth in Turkey for 2013: q2-2020: q2 periods through Ordinary Least Square (OLS) and Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) method. To do this, we firstly analyzed effect of the percentage of total renewable energy in total energy on economic growth. Then, we tested the contribution of each renewable energy resources on economic growth as wind, solar, hydro, geothermal and biomass. The findings from OLS and DOLS show that total renewable energy generation has a positive impact on economic growth. Additionally, energy generation from geothermal and biomass have the highest impact on economic growth according to DOLS and OLS results.

Key words: Renewable Energy, Dynamic Ordinary Least Square (DOLS), Economic Growth, Turkey, Energy Generation. JEL Codes: Q42, Q43.Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

Ozet
Bu makalenin amacı Türkiye’de 2013: q2- 2020: q2 dönemi için En Küçük Kareler (EKK) ve Dinamik En Küçük Kareler (DEKK) yöntemi aracılığıyla yenilebilir enerji üretimi ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişkiyi test etmektir. Bu amaçla, öncelikle toplam yenilenebilir enerji üretiminin toplam enerji kaynakları içindeki yüzdesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Daha sonra, rüzgâr, güneş, hidro, jeotermal ve biyokütle olmak üzere her bir yenilenebilir enerji kaynağının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. EKK ve DEEK yöntemi ile elde edilen sonuçlarımız toplam yenilenebilir enerji üretiminin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, EEK ve DEEK sonuçlarımıza göre,jeotermal ve biyokütleden elde edilen enerji üretimi ekonomik büyüme üzerinde en büyük etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DEKK), Ekonomik Büyüme,Türkiye,Enerji Üretimi. JEL Kodları: Q42, Q43.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Müzeyyen Merve Şerifoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu. Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(120): 249-266. doi:10.5455/ey.19001


Web Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu. Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=18419 [Access: September 24, 2021]. doi:10.5455/ey.19001


AMA (American Medical Association) Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu. Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(120): 249-266. doi:10.5455/ey.19001Vancouver/ICMJE Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu. Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited September 24, 2021]; 32(120): 249-266. doi:10.5455/ey.19001Harvard Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu (2021) Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 249-266. doi:10.5455/ey.19001Turabian Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu. 2021. Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 249-266. doi:10.5455/ey.19001Chicago Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu. "Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 249-266. doi:10.5455/ey.19001MLA (The Modern Language Association) Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu. "Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey." Ekonomik Yaklasim 32.120 (2021), 249-266. Print. doi:10.5455/ey.19001APA (American Psychological Association) Style

Müzeyyen Merve Şerifoğlu (2021) Renewable Energy Generation and Economic Growth: Evidence from Turkey. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 249-266. doi:10.5455/ey.19001