ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance

Gül Güney, Yılmaz Kılıçaslan.

Abstract
The aim of this study is to explore the impact of Information and Communication Technologies (ICT) on labour productivity and value added in Turkish manufacturing industry and service sector. The analysis is based on the firm level data obtained from Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) and covers the period from 2009 to 2013. The impact of the use of ICT on labor productivity was analyzed by using the Random Effects model while its impact on value added was examined by using the Olley-Pakes method. The results of the analysis shows that the use of ICT in firms in both manufacturing industry and service sector have a positive effect on both labor productivity and value added.

Key words: Information and Communication Technologies, ICT, Productivity, Manufacturing industry, Service sector, Turkey. JEL Sınıflaması: D24, L60, O14.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı ve Firma Performansı

Ozet
Bu çalışmanın amacı Türkiye imalat sanayiinde ve hizmet sektöründe Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımın işgücü verimliliğine ve katma değere etkisini ortaya koymaktır. Analizler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’den elde edilen 2009-2013 yıllarını kapsayan firma düzeyindeki verilere dayanmaktadır. BİT kullanımının işgücü verimliliğine etkisi Rassal Etkiler modeli ile katma değere etkisi ise Olley-Pakes modeli ile incelenmiştir. Analiz sonuçları hem imalat sanayiinde hem de hizmet sektöründe BİT kullanımının işgücü verimliliğini ve katma değeri olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, BİT, Verimlilik, İmalat Sanayi, Hizmet Sektörü. Türkiye JEL Kodu: D24, L60, O14.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gül Güney
Articles by Yılmaz Kılıçaslan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1462
Downloaded: 388
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Guney G, Kilicaslan Y. [The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(106): 31-72. Turkish. doi:10.5455/ey.39100


Web Style

Guney G, Kilicaslan Y. [The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=275183 [Access: May 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.39100


AMA (American Medical Association) Style

Guney G, Kilicaslan Y. [The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(106): 31-72. Turkish. doi:10.5455/ey.39100Vancouver/ICMJE Style

Guney G, Kilicaslan Y. [The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited May 24, 2019]; 29(106): 31-72. Turkish. doi:10.5455/ey.39100Harvard Style

Guney, G. & Kilicaslan, . Y. (2018) [The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 31-72. Turkish. doi:10.5455/ey.39100Turabian Style

Guney, Gul, and Yilmaz Kilicaslan. 2018. [The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 31-72. Turkish. doi:10.5455/ey.39100Chicago Style

Guney, Gul, and Yilmaz Kilicaslan. "[The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 31-72. Turkish. doi:10.5455/ey.39100MLA (The Modern Language Association) Style

Guney, Gul, and Yilmaz Kilicaslan. "[The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]." Ekonomik Yaklasim 29.106 (2018), 31-72. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.39100APA (American Psychological Association) Style

Guney, G. & Kilicaslan, . Y. (2018) [The Use of Information and Communication Technologies and Firm Performance]. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 31-72. Turkish. doi:10.5455/ey.39100