ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship

Yeşim Üçdoğruk Gürel.

Abstract
This study explores the impact of social capital on entrepreneurial activities by using pseudo-panel approach constructed at an age-based cohort level. We assess the effects of social capital, in forms of generalized and institutional trust, civic norms, and networks through associational activities, on entrepreneurship using cohort panel data derived from the World Values Survey (WVS). Moreover, we construct a measure of social capital that incorporates all of these three dimensions. The data from the WVS covers five periods (1990, 1995, 2000, 2005 and 2010) and includes a cross section of 40 countries. The findings indicate that trust measured by either generalized or institutional trust encourages entrepreneurship. Evidence suggests that stronger civic norms positively influence entrepreneurship, whereas participating associational activities has negative impact on entrepreneurship due to over-embeddedness. We also find evidence that a multidimensional measure of social capital is needed for linking social capital to entrepreneurship.

Key words: Entrepreneurship, social capital, trust, pseudo-panel approach. JEL Codes: J24, O43, O50, Z13Sosyal Sermayenin Girişimciliği Anlamadaki Rolü

Ozet
Bu çalışma, sosyal sermayenin girişimcilik faaliyetleri üzerine etkisini, kişilerin yaş düzeyinde gruplandırılmasıyla elde edilen pseudo (sahte) panel yaklaşımını kullanarak araştırmaktadır. Dünya Değerler Araştırması’ndan (World Values Survey-WVS) elde edilen yaş düzeyi gruplarına ait panel veriler kullanılarak, sosyal sermayenin, genelleştirilmiş ve kurumsal güven, sivil normlar ve örgütsel faaliyetler yoluyla girişimcilik üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, bu üç boyutun tümünü içeren bir sosyal sermaye ölçütü de oluşturulmaktadır. Veri seti Dünya Değerler Araştırması’nın uygulandığı beş dönemi (1990, 1995, 2000, 2005 ve 2010) kapsamakta ve 40 ülkeden oluşan bir kesiti içermektedir. Bulgular, hem genelleştirilmiş hem de kurumsal düzeyde ölçülen güvenin girişimciliği teşvik ettiğini göstermektedir. İncelenen her yaş düzeyinde daha güçlü sivil normlar girişimciliği olumlu yönde etkilerken, örgütsel faaliyetlere katılımın aşırı bütünleşmeye bağlı olarak girişimciliği olumsuz etkilediği görülmektedir. Sonuçlar, sosyal sermayeyi girişimcilikle ilişkilendirmek için çok boyutlu bir sosyal sermaye ölçütüne ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, sosyal sermaye, güven, pseudo-panel yaklaşımı. JEL Sınıflaması: J24, O43, O50, Z13


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yeşim Üçdoğruk Gürel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1903
Downloaded: 409
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yesim Ucdogruk Gurel. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(106): 1-29. doi:10.5455/ey.38100


Web Style

Yesim Ucdogruk Gurel. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=281088 [Access: May 24, 2019]. doi:10.5455/ey.38100


AMA (American Medical Association) Style

Yesim Ucdogruk Gurel. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(106): 1-29. doi:10.5455/ey.38100Vancouver/ICMJE Style

Yesim Ucdogruk Gurel. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited May 24, 2019]; 29(106): 1-29. doi:10.5455/ey.38100Harvard Style

Yesim Ucdogruk Gurel (2018) The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 1-29. doi:10.5455/ey.38100Turabian Style

Yesim Ucdogruk Gurel. 2018. The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 1-29. doi:10.5455/ey.38100Chicago Style

Yesim Ucdogruk Gurel. "The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 1-29. doi:10.5455/ey.38100MLA (The Modern Language Association) Style

Yesim Ucdogruk Gurel. "The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship." Ekonomik Yaklasim 29.106 (2018), 1-29. Print. doi:10.5455/ey.38100APA (American Psychological Association) Style

Yesim Ucdogruk Gurel (2018) The Role of Social Capital in Understanding Entrepreneurship. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 1-29. doi:10.5455/ey.38100