E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application

Gülsüm Akarsu, Nebile Korucu Gümüşoğlu.

Abstract
For climate change mitigation and considering other environmental impacts of traditional energy sources, countries have started to implement energy policies in favor of renewable energy sources. In this way, without any detrimental effect on economic growth, countries can decrease their fossil fuel consumption. However, there is a debate about the direction of causality between renewable energy consumption and economic growth as for the total energy-growth nexus. Moreover, in the literature, the studies focus only on the total or specific type of renewable energy consumption while analyzing the direction of causality. From this point of view, there is a gap in the literature in such a way that there is a need for a comprehensive analysis which compares the existence and direction of causality for different types of renewable energy sources and technologies. Therefore, the main aim of this study is to investigate renewable energy consumption and growth nexus. By using panel data on renewable electricity generation for OECD countries over the years from 2000 to 2016, the causality is tested for different technologies. Moreover, as the economic growth may not correctly measure the overall economic well-being, another measure for welfare is used. Therefore, the main motivation of this study is to include welfare in renewable energy and growth nexus in which different type of technologies for renewable energy are considered. The results for both economic growth and welfare measure show that the existence and direction of causality highly differs among the different technologies. Therefore, technology specific policies should be implemented in order to stimulate the renewable energy investments and consumption.

Key words: Keywords: Renewable energy consumption, Green growth, Panel data, Causality, Welfare. Jel Codes: Q2, Q43, 044, D60.Ekonomik Büyüme: Yeşil mi Değil mi? OECD Üzerine bir Uygulama

Ozet
İklim değişikliğinin azaltılması için, geleneksel enerji kaynaklarının diğer çevresel etkilerini de dikkate alarak, ülkeler yenilenebilir enerji kaynakları lehine enerji politikaları uygulamaya başlamıştır. Böylelikle ülkeler ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmaksızın fosil yakıt tüketimini azaltabilir. Ancak, yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönü, toplam enerji-büyüme bağlantısında olduğu gibi tartışılmaktadır. Dahası, literatürde çalışmalar nedenselliğin yönünü analiz ederken sadece toplam veya spesifik yenilenebilir enerji tüketimi türüne odaklanmaktadır. Bu açıdan literatürde, farklı türdeki yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri için nedenselliğin varlığını ve yönünü karşılaştıran kapsamlı bir analiz konusunda bir boşluk vardır. Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı yenilenebilir enerji tüketimi ve büyüme ilişkisini incelemektir. Bu çalışmada, 2000'den 2016'ya kadar OECD ülkeleri için yenilenebilir elektrik üretimi üzerine panel verileri kullanılarak nedensellik farklı teknolojiler için test edilmektedir. Dahası, ekonomik büyüme genel ekonomik refahı doğru bir şekilde ölçemeyebileceğinden, refah için başka bir ölçü kullanılır. Bu nedenle, bu çalışmanın temel motivasyonu, yenilenebilir enerjiye refahı ve yenilenebilir enerji için farklı tür teknolojilerin dikkate alındığı büyüme ilişkisini dahil etmektir. Hem ekonomik büyüme hem de refah ölçüsü için sonuçlar, nedenselliğin varlığı ve yönünün farklı teknolojiler arasında oldukça farklı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini canlandırmak için teknolojiye özgü politikalar uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji tüketimi, Yeşil büyüme, Panel veri, Nedensellik, Refah. Jel Kodları: Q2, Q43, 044, D60.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gülsüm Akarsu
Articles by Nebile Korucu Gümüşoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Akarsu G, Gumuşoğlu NK. Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(121): 333-353. doi:10.5455/ey.21000


Web Style

Akarsu G, Gumuşoğlu NK. Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=56431 [Access: June 02, 2022]. doi:10.5455/ey.21000


AMA (American Medical Association) Style

Akarsu G, Gumuşoğlu NK. Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(121): 333-353. doi:10.5455/ey.21000Vancouver/ICMJE Style

Akarsu G, Gumuşoğlu NK. Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited June 02, 2022]; 32(121): 333-353. doi:10.5455/ey.21000Harvard Style

Akarsu, G. & Gumuşoğlu, . N. K. (2021) Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 333-353. doi:10.5455/ey.21000Turabian Style

Akarsu, Gulsum, and Nebile Korucu Gumuşoğlu. 2021. Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 333-353. doi:10.5455/ey.21000Chicago Style

Akarsu, Gulsum, and Nebile Korucu Gumuşoğlu. "Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 333-353. doi:10.5455/ey.21000MLA (The Modern Language Association) Style

Akarsu, Gulsum, and Nebile Korucu Gumuşoğlu. "Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application." Ekonomik Yaklasim 32.121 (2021), 333-353. Print. doi:10.5455/ey.21000APA (American Psychological Association) Style

Akarsu, G. & Gumuşoğlu, . N. K. (2021) Economic Growth: Is it Green or not: An OECD Application. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 333-353. doi:10.5455/ey.21000