E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995

Umut ÇAKMAK.

Abstract
Sixty years ago, Singapore was an undeveloped country with a GDP per capita of less than US$500. It was known for its opium dens, gang-ridden streets, fetid slums and racial tensions. After separating from Malaysia and becoming independent in 1965, it was a city-state with a small domestic market, an unemployment rate of 14% on average and half the population was illiterate. Today, Singapore is one of the world's fastest growing economies. Its GDP per capita has risen to US$65,000 in 2019, making it the ninth highest in the world. In addition, it also ranks high globally in many private sector comparative indices, such as for competitiveness, economic freedom, business environment, science and mathematics education, among others. Singapore has achieved this remarkable growth through embracing globalization, free market capitalism, emphasizing the importance of education, and following strict pragmatic government policies. For a country that lacks territory and natural resources, Singapore's economic ascension is quite remarkable. As a final word, we can say that Singapore has worked hard to educate its people and has also greatly valued its people.

Key words: Singapore Economy, Export-Based Growth, Technological Development. JEL Codes: O10, O30, O53.Singapur'un Ekonomik Mucizesinin Temel Dinamikleri: 1965-1995

Ozet
Altmış yıl önce Singapur, kişi başına düşen 500 ABD dolarının altındaki geliri ile gelişmemiş bir ülkeydi. Yoğun afyon kullanımı, çete dolu sokakları, kokuşmuş gecekondu mahalleleri ve ırksal gerilimleriyle tanınıyordu. 1965 yılında Malezya'dan ayırılıp bağımsız olduktan sonra da, küçük bir iç pazarı bulunan, işsizlik oranının ortalama %14 olduğu ve nüfusun yarısının okuma yazma bilmediği bir şehir devletiydi. Günümüzde ise Singapur, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisidir. 2019 yılı itibariyle kişi başına düşen 65.000 ABD doları geliriyle dünyanın dokuzuncu sırasındadır. Ayrıca, rekabet gücü, ekonomik özgürlük, iş ortamı, fen ve matematik eğitimi gibi birçok özel sektör karşılaştırmalı endekslerinde dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Singapur; küreselleşmeye ayak uydurarak, serbest piyasa ekonomisini benimseyerek, eğitime önem vererek ve sıkı pragmatik hükümet politikalarını izleyerek bu olağanüstü büyümeyi gerçekleştirmiştir. Toprak ve doğal kaynak yoksunu bir ülke için Singapur'un ekonomik yükselişi oldukça dikkate değerdir. Son söz olarak; Singapur, halkını yetiştirmek için yoğun emek harcamış ve kendi insanına fazlasıyla değer vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Singapur Ekonomisi, İhracata Dayalı Büyüme, Teknolojik Gelişme. JEL Kodları: O10, O30, O53.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Umut ÇAKMAK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Umut CAKMAK. [Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 67-112. Turkish. doi:10.5455/ey.21007


Web Style

Umut CAKMAK. [Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=72053 [Access: June 02, 2022]. Turkish. doi:10.5455/ey.21007


AMA (American Medical Association) Style

Umut CAKMAK. [Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 67-112. Turkish. doi:10.5455/ey.21007Vancouver/ICMJE Style

Umut CAKMAK. [Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited June 02, 2022]; 33(122): 67-112. Turkish. doi:10.5455/ey.21007Harvard Style

Umut CAKMAK (2022) [Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 67-112. Turkish. doi:10.5455/ey.21007Turabian Style

Umut CAKMAK. 2022. [Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 67-112. Turkish. doi:10.5455/ey.21007Chicago Style

Umut CAKMAK. "[Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 67-112. Turkish. doi:10.5455/ey.21007MLA (The Modern Language Association) Style

Umut CAKMAK. "[Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]." Ekonomik Yaklasim 33.122 (2022), 67-112. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.21007APA (American Psychological Association) Style

Umut CAKMAK (2022) [Fundamental Dynamics of Singapore's Economic Miracle: 1965-1995]. Ekonomik Yaklasim, 33 (122), 67-112. Turkish. doi:10.5455/ey.21007