ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach

Mustafa Ozan Yıldırım.

Abstract
This paper aims the effectiveness of the monetary transmission mechanism in Turkey in the framework of new monetary policy which is formed after global financial crisis. For this purpose, two Structural VAR (SVAR) models with both Cholesky identification and structural identification covering the period January 2011 to October 2020 are estimated in order to determine the monetary policy transmission mechanism. The findings obtained from the Cholesky identification reveal a price puzzle and exchange rate puzzle as a response of the monetary policy shock. On the other hand, the structural identification, which allows a more realistic definition for a small and open economy, reflects the effect of monetary policy shocks in accordance with the economic theory. The findings show that the monetary transmission mechanism works through interest rate, exchange rate and credit channels in Turkey. It is inferred from the study that the CBRT should attach great importance to the volatility in the exchange rate and credit expansion within the framework of the policy that takes into account financial stability, as well as price stability.

Key words: Monetary Policy, Monetary Transmission Mechanism, Credit, Turkey, Structural VAR. JEL Codes: C30, E52, E58.Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: Yapısal VAR Yaklaşımından Bulgular

Ozet
Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde küresel kriz sonrasındaki dönemde oluşturulan para politikası çerçevesinde parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada para politikası aktarım mekanizmasının belirlenmesi için 2011M1-2020M10 dönemini kapsayan hem Cholesky tanımlama hem de yapısal tanımlamalı iki Yapısal VAR (Structural Vector Autoregression, SVAR) modeli tahmin edilmektedir. Cholesky tanımlama modelinden elde edilen bulgular para politikası şoku karşısında fiyat ve döviz kuru bilmecesi (puzzle) ortaya koymaktadır. Buna karşın küçük ve açık bir ekonomi için daha gerçekli tanımlamaya olanak veren Yapısal VAR modeli, para politikası şoklarının etkisini ekonomik teoriye uygun bir şekilde yansıtmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular Türkiye ekonomisinde parasal aktarım mekanizmasının faiz oranı, döviz kuru ve banka kredileri kanalları üzerinden makroekonomik değişkenleri önemli şekilde etkilediğini göstermektedir. Bu durum TCMB’nin başka fiyat istikrarı olmak üzere finansal istikrarı da dikkate alan politika çerçevesinde döviz kurundaki oynaklığa ve kredi genişlemesine büyük önem vermesi gerektiği sonucunu doğurmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Parasal Aktarım Mekanizması, Kredi, Türkiye, Yapısal VAR. JEL Kodları: C30, E40, E52, E58.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa Ozan Yıldırım
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mustafa Ozan Yıldırım. [The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(120): 209-248. Turkish. doi:10.5455/ey.19000


Web Style

Mustafa Ozan Yıldırım. [The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=77832 [Access: September 24, 2021]. Turkish. doi:10.5455/ey.19000


AMA (American Medical Association) Style

Mustafa Ozan Yıldırım. [The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(120): 209-248. Turkish. doi:10.5455/ey.19000Vancouver/ICMJE Style

Mustafa Ozan Yıldırım. [The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited September 24, 2021]; 32(120): 209-248. Turkish. doi:10.5455/ey.19000Harvard Style

Mustafa Ozan Yıldırım (2021) [The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 209-248. Turkish. doi:10.5455/ey.19000Turabian Style

Mustafa Ozan Yıldırım. 2021. [The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 209-248. Turkish. doi:10.5455/ey.19000Chicago Style

Mustafa Ozan Yıldırım. "[The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 209-248. Turkish. doi:10.5455/ey.19000MLA (The Modern Language Association) Style

Mustafa Ozan Yıldırım. "[The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]." Ekonomik Yaklasim 32.120 (2021), 209-248. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.19000APA (American Psychological Association) Style

Mustafa Ozan Yıldırım (2021) [The Channels of Monetary Policy Transmission in Turkey: Evidence from Structural VAR Approach]. Ekonomik Yaklasim, 32 (120), 209-248. Turkish. doi:10.5455/ey.19000