E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1998, Volume: 9, Issue: 29

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİNDE EĞİTİM İÇSEL GETİRİ ORANI 1980 - 1995
  INTERNAL RATE OF RETURN ON EDUCATION IN PUBLIC SECTOR IN TURKEY, 1980-1995 [Turkish]
  Erman ERKAN
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 5-16
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10284Cited : 1

 2. DÖVİZ KURU SİSTEMİNDE SEÇENEKLER
  CHOOSING AN EXCHANGE RATE REGIME [Turkish]
  Dilek ÖZBEK
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 17-36
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10285Cited : 1

 3. İÇ BORÇLANMADA LATİN AMERİKA ÖRNEĞİ
  DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA [Turkish]
  Gülay SAKALLI
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 37-64
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10286

 4. HAZIRGİYİM İŞLETMELERİNİN REKABET GÜCÜ VE STRATEJİSİ AÇISINDAN TASARIM FAKTÖRÜ
  THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY [Turkish]
  Gülşen ERENLER ÇAKAR
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 65-77
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10287

 5. DIŞ TİCARET VERİLERİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLERE DAYANARAK KESTİRİMLERİN ELDE EDİLMESİ
  FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS [Turkish]
  Reşat KASAP, Bedriye SARAÇOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 79-89
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10288

 6. SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL VERİ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE [Turkish]
  Semra Oral ERBAŞ, Songül İÇÖZ
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 91-94
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10289