E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1998, Volume: 9, Issue: 29

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİNDE EĞİTİM İÇSEL GETİRİ ORANI 1980 - 1995
  INTERNAL RATE OF RETURN ON EDUCATION IN PUBLIC SECTOR IN TURKEY, 1980-1995 [Turkish]
  Erman ERKAN
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 5-16
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10284Cited : 1

 2. DÖVİZ KURU SİSTEMİNDE SEÇENEKLER
  CHOOSING AN EXCHANGE RATE REGIME [Turkish]
  Dilek ÖZBEK
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 17-36
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10285Cited : 1

 3. İÇ BORÇLANMADA LATİN AMERİKA ÖRNEĞİ
  DOMESTIC DEBT IN LATIN AMERICA [Turkish]
  Gülay SAKALLI
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 37-64
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10286

 4. HAZIRGİYİM İŞLETMELERİNİN REKABET GÜCÜ VE STRATEJİSİ AÇISINDAN TASARIM FAKTÖRÜ
  THE DESIGN FACTOR OF THE CLOTHING FIRMS FOR THEIR COMPETITION POWER AND STRATEGY [Turkish]
  Gülşen ERENLER ÇAKAR
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 65-77
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10287

 5. DIŞ TİCARET VERİLERİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLERE DAYANARAK KESTİRİMLERİN ELDE EDİLMESİ
  FORECASTING FOR THE FOREIGN TRADE DATA BASED ON ALTERNATIVE METHODS [Turkish]
  Reşat KASAP, Bedriye SARAÇOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 79-89
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10288

 6. SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL VERİ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  A STUDY FOR THE ANALYSIS OF THE QUALITATIVE DATA IN SOCIAL SCIENCE [Turkish]
  Semra Oral ERBAŞ, Songül İÇÖZ
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 91-94
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10289Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles