E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2003, Volume: 14, Issue: 48

  Araştırma Makalesi

 1. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE KALKlNMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY [Turkish]
  M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 1-23
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10383Cited : 1

 2. KÜRESELLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK KRİZİ
  GLOBALISATION AND SOCIAL SECURITY CRISES [Turkish]
  Şerife Türcan ÖZŞUCA
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 25-44
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10384

 3. TÜRK EKONOMİSİNDEKİ İSTİKRARSIZLIĞIN BANKAClLIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
  THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR [Turkish]
  N. Oğuzhan ALTAY
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 45-58
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10385

 4. FiNANSAL PiYASALARDAN DIŞLANMA YAPTIRIMININ ETKİNLİĞİ
  THE EFFICIENCY OF EXCLUDING SANCTION FROM THE FINANCIAL MARKETS [Turkish]
  Ömer Veysel ÇALIŞKAN
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 59-69
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10386

 5. Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analiz
  English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi] [Turkish]
  Murat Atan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 71-86
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10387Cited : 3

 6. Dışa Açılma ve Para Politikasının Enflasyon Üzerindeki Etkileri:Bir Uygulama
  OPENNESS AND THE EFFECTS OF MONETARY POLICY ON INFLATION: AN APPLICATION [Turkish]
  Nihat Işık
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 87-96
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10388

 7. Ekonomi İletişimi
  COMMUNICATIONS OF ECONOMY [Turkish]
  Ferlal Örs
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 97-105
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10389