E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2003, Volume: 14, Issue: 48

  Araştırma Makalesi

 1. ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ VE KALKlNMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND DEVELOPMENT THE CASE OF TURKEY [Turkish]
  M. Ferhat EMİL, M. Tuğrul VEHBİ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 1-23
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10383Cited : 1

 2. KÜRESELLEŞME VE SOSYAL GÜVENLİK KRİZİ
  GLOBALISATION AND SOCIAL SECURITY CRISES [Turkish]
  Şerife Türcan ÖZŞUCA
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 25-44
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10384

 3. TÜRK EKONOMİSİNDEKİ İSTİKRARSIZLIĞIN BANKAClLIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
  THE EFFECTS OF UNSTABILITY OF TURKISH ECONOMY ON BANKING SECTOR [Turkish]
  N. Oğuzhan ALTAY
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 45-58
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10385

 4. FiNANSAL PiYASALARDAN DIŞLANMA YAPTIRIMININ ETKİNLİĞİ
  THE EFFICIENCY OF EXCLUDING SANCTION FROM THE FINANCIAL MARKETS [Turkish]
  Ömer Veysel ÇALIŞKAN
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 59-69
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10386

 5. Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analiz
  English title is not available [Turkish title: Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi] [Turkish]
  Murat Atan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 71-86
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10387Cited : 3

 6. Dışa Açılma ve Para Politikasının Enflasyon Üzerindeki Etkileri:Bir Uygulama
  OPENNESS AND THE EFFECTS OF MONETARY POLICY ON INFLATION: AN APPLICATION [Turkish]
  Nihat Işık
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 87-96
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10388

 7. Ekonomi İletişimi
  COMMUNICATIONS OF ECONOMY [Turkish]
  Ferlal Örs
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(48): 97-105
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10389Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles