E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2011, Volume: 22, Issue: 81

  Araştırma Makalesi

 1. “MALİYE”YE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK MALİ SOSYOLOJİ: ÖNCÜLER
  Fiscal Sociology as an Alternative Approach to the Public Finance: Pioneers [Turkish]
  Mesut SERT
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 1-16
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20015

 2. İKTİSAT TEORİSİNDE UNUTULMUŞ BİR KAVRAM: “MEKAN”
  A Forgotten Concept in Economic Theory: “Space” [Turkish]
  Ebru ARICIOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 17-44
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20016

 3. ABD Ekonomisinde Ücret ve Fiyat Yapışkanlığı Üzerine Ampirik Bir Çalışma (1990-2009)
  AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009) [English]
  Leyla BAŞTAV
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 45-64
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20017

 4. TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20018Cited : 9

 5. TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE DIŞA AÇILMA VE TEKNOLOJİK DEĞİŞİM: BÜYÜK SANAYİ SERMAYESİ ÖRNEĞİ
  Turkish Apertura and Technological Change: The Case of Large Scale Industrial Capital [Turkish]
  Demet Özmen YILMAZ, Recep Koray YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 105-128
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20019

 6. Kitap Tanıtımı / Değerlendirmesi

 7. HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.20020Cited : 1