E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2021, Volume: 32, Issue: 118

  Diğer

 1. Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler
  Cover Page, Preface, Contents [Turkish]
  Ekonomik Yaklaşım
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): i-ix
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Küçük Firmalar Ne Kadar Esnek? Esnekliği Belirleyen Etkenlerin Üzerine Bir Analiz
  How flexible are small firms? An analysis on the determinants of flexibility [English]
  Güven Sak, Erol Taymaz
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 1-25
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17106Cited : 1

 4. Türkiye'den BRICS Ülkelerine Yönelik İhracat Akımlarının Belirleyicileri: Genişletilmiş Çekimi Modeli Yaklaşımından Bulgular
  Determinants of Export Flows from Turkey to BRICS Countries: The Findings from the Augmented-Gravity Model Approach [English]
  Emrah Eray Akça
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 27-46
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17502

 5. Türkiye’nin İhracat Performansı Dinamikleri: Bir Sabit Pazar Payı Analizi
  Dynamics of Turkey’s Export Performance: A Constant Market Share Analysis [English]
  Seda Ekmen Özçelik
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 47-68
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17401

 6. ÜFE ve REDK endeksinin İmalat Sanayi ihracatına dönemsel etkisinin incelemesi: Türkiye örneği
  Analyzing periodic effects of PPI and REER index on Manufacturing Industry exports: Turkey case [Turkish]
  Melike Meterelliyoz, Birce Batman
  Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(118): 69-88
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17503Cited : 1