E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking

Salim Sercan Sarı.

Abstract
The Islamic finance system is a system that is outside the traditional financial system and offers alternative financing methods instead of traditional financing methods. Interest in the Islamic financial system is increasing day by day. Due to this increasing interest, the literature on the subject is gradually developing. In this study, it is aimed to test the relationship between the knowledge of Small and Medium Enterprises (SMEs) about Islamic finance investment products and the tendency of SMEs to invest in Islamic finance instruments. The alternative investment and financing system awareness questionnaire used in the data collection part was applied to SMEs operating in the province of Erzincan. Independent sample t-test, one-way ANOVA test, Tukey HSD test, Pearson Correlation analysis and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. The findings show that there is a positive and significant relationship between the predictive variables of the Islamic financial system and the tendency to use the Islamic financial system. The most effective predictor variable on the tendency of SMEs to use the Islamic finance system was found to be awareness of Islamic finance. The positive relationship between the tendency to use the Islamic finance system and the predictive variables (attitudes, subjective norms, perceived behavioral control and awareness of Islamic finance) can be interpreted as SMEs tend to invest in Islamic finance instruments.

Key words: SME, Islamic Finance System, Participation Banking, Awareness. JEL Codes: C42, G21, G20.Katılım Bankacılığı Özelinde Kobi’lerin Finansal Sisteme Yönelik Tutum ve Algılarının İncelenmesi

Ozet
İslami finans sistemi geleneksel finans sistemi dışında kalan ve geleneksel finansman yöntemlerine karşılık alternatif finansman yöntemleri sunan bir sistemdir. İslami finans sistemine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Artan bu ilgi nedeniyle konu hakkındaki literatür de gittikçe gelişmektedir. Bu çalışmada Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) İslami finans yatırım ürünleri hakkındaki bilgisi ile KOBİ’lerin İslami finans enstrümanlarına yatırım yapma eğilimi arasındaki ilişkinin test edilmesi amaçlanmıştır. Veri toplama kısmında kullanılan alternatif yatırım ve finansman sistemi farkındalık anketi Erzincan ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lere uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü ANOVA testi, Tukey HSD testi, Pearson Korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, İslami finans sistemine ilişkin yordayıcı değişkenler ile İslami finans sistemini kullanma eğilimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. KOBİ’lerin İslami finans sistemini kullanma eğilimi üzerinde en etkin yordayıcı değişken ise İslami finansa ilişkin farkındalık olarak bulunmuştur. İslami finans sistemini kullanma eğilimi ile yordayıcı değişkenler (tutumlar, öznel normlar, algılanan davranışsal kontrol ve islami finansa ilişkin farkındalık) arasındaki pozitif yönlü ilişkinin olması, KOBİ’lerin islami finans enstrümanlarına yatırım yapma eğiliminde olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, İslami Finans Sistemi, Katılım Bankacılığı, Farkındalık. JEL Kodları: C42, G21, G20.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Salim Sercan Sarı
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Salim Sercan Sarı. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002


Web Style

Salim Sercan Sarı. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=98236 [Access: January 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.23002


AMA (American Medical Association) Style

Salim Sercan Sarı. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002Vancouver/ICMJE Style

Salim Sercan Sarı. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited January 01, 2023]; 33(124): 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002Harvard Style

Salim Sercan Sarı (2022) [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002Turabian Style

Salim Sercan Sarı. 2022. [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002Chicago Style

Salim Sercan Sarı. "[Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002MLA (The Modern Language Association) Style

Salim Sercan Sarı. "[Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]." Ekonomik Yaklasim 33.124 (2022), 317-353. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.23002APA (American Psychological Association) Style

Salim Sercan Sarı (2022) [Examination of Smes' Attitudes and Perceptions Regarding Financial System Specific to Participation Banking]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 317-353. Turkish. doi:10.5455/ey.23002