ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


The Socialists of the Chair

Hülya DERYA.

Abstract
In this study, we have examined the Social Policy Association which aims to bring solution to the problems caused by the depleted working class. This association was founded in 1872 by the second generation German Historian School representatives called the Socialists of the Chair. The Socialists of the Chair kept distance with free trade and abstract laws of English Economists. In addition to that, in 1870s, this association has influenced the Bismarck period. The objective of this association was to find a solution to the social problems. The president of this association was Schmoller. The purpose of this article is to evaluate the foundation and the goal of the Social Policy Board on the axis of Schmoller, Brentano and Wagner.

Key words: The Socialists of the Chair, Social Policy Association, Schmoller, Brentano, Wagner, labour issues. JEL Codes: B10, B12, B15.Kürsü Sosyalistleri

Ozet
Bu çalışmada Kürsü Sosyalistleri olarak adlandırılan bir grup İkinci Kuşak Alman Tarihçi Okul’un temsilcilerinin, 1872’de, sanayileşme sürecinin, özellikle yoksullaşmış işçi sınıfının getirdiği problemlere çözüm aramak ve kamuoyunu etkilemek üzere kurdukları Sosyal Politika Derneği incelenmiştir. Kürsü Sosyalistleri ifadesi, Sosyal Politika Derneği’nin kuruluşu sırasında, ‘bırakınız-yapsınlar’ anlayışına karşı olan ekonomistleri tanımlamak için Oppenheim tarafından ortaya atılmıştır. Kürsü Sosyalistlerinin ortaya çıktığı on dokuzuncu yüzyıl bir yandan iktisadi kalkınmanın olduğu, diğer yandan sosyal çalkantıların sürdüğü bir dönemdir. Bu derneğin başkanlığını İkinci Kuşak Tarihçi Okul temsilcisi Schmollar yapmıştır. Bu makalenin amacı Sosyal Politika Derneğinin kuruluşunun ve hedefinin Schmoller, Brentono ve Wagner ekseninde değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kürsü Sosyalistleri, Sosyal Politika Derneği, Schmoller, Brentano, Wagner, İşçi Sorunu. JEL Kodları: B10, B12, B15.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hülya DERYA
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1210
Downloaded: 183
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hulya DERYA. [The Socialists of the Chair]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(106): 113-131. Turkish. doi:10.5455/ey.39111


Web Style

Hulya DERYA. [The Socialists of the Chair]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=283349 [Access: May 24, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.39111


AMA (American Medical Association) Style

Hulya DERYA. [The Socialists of the Chair]. Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(106): 113-131. Turkish. doi:10.5455/ey.39111Vancouver/ICMJE Style

Hulya DERYA. [The Socialists of the Chair]. Ekonomik Yaklasim. (2018), [cited May 24, 2019]; 29(106): 113-131. Turkish. doi:10.5455/ey.39111Harvard Style

Hulya DERYA (2018) [The Socialists of the Chair]. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 113-131. Turkish. doi:10.5455/ey.39111Turabian Style

Hulya DERYA. 2018. [The Socialists of the Chair]. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 113-131. Turkish. doi:10.5455/ey.39111Chicago Style

Hulya DERYA. "[The Socialists of the Chair]." Ekonomik Yaklasim 29 (2018), 113-131. Turkish. doi:10.5455/ey.39111MLA (The Modern Language Association) Style

Hulya DERYA. "[The Socialists of the Chair]." Ekonomik Yaklasim 29.106 (2018), 113-131. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.39111APA (American Psychological Association) Style

Hulya DERYA (2018) [The Socialists of the Chair]. Ekonomik Yaklasim, 29 (106), 113-131. Turkish. doi:10.5455/ey.39111