E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?

Muhammed Benli, Bilal Orhan.

Abstract
The theoretical considerations do not yield a persuasive answer on the net effect of reserves on economic growth as this effect may go either a positive or negative direction. Similarly, the empirical literature on the relationship between the two provides ambiguous findings. Hence, this study attempts to examine the long-run dynamics of Turkey’s international reserves - economic growth nexus for the period 1990-2020, employing the Autoregressive Distributed Lags (ARDL) bounds testing approach to cointegration. The empirical evidence suggests a significant and positive but minimal effect of international reserves on economic growth.

Key words: International Reserves, Economic Growth, Cointegration. JEL Codes: C22, F21, F30.Uluslararası Rezervler Türkiye’nin Uzun Dönem Ekonomik Büyümesi İçin Ne İfade Ediyor?

Ozet
Teorik değerlendirmeler, rezervlerin ekonomik büyüme üzerindeki net etkisi konusunda ikna edici bir yanıt vermemektedir; nitekim bu etki pozitif ya da negatif yönde ortaya çıkabilir. Benzer şekilde, ampirik literatür de bahsi geçen iki değişken arasındaki ilişkiye dair belirsiz bulgular ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bu çalışma, eşbütünleşmeye yönelik Otoregresif Dağıtılmış Gecikmeler (ARDL) sınır testi yaklaşımını kullanarak Türkiye'de uluslararası rezervler-ekonomik büyüme bağıntısının uzun dönem dinamiklerini 1990-2020 dönemi için incelemeye çalışmaktadır. Ampirik kanıtlar, uluslararası rezervlerin ekonomik büyüme üzerinde önemli ve olumlu; ancak minimal bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Rezervler, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme. JEL Kodları: C22, F21, F30.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Muhammed Benli
Articles by Bilal Orhan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Benli M, Orhan B. Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 275-294. doi:10.5455/ey.23000


Web Style

Benli M, Orhan B. Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=26041 [Access: January 01, 2023]. doi:10.5455/ey.23000


AMA (American Medical Association) Style

Benli M, Orhan B. Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 275-294. doi:10.5455/ey.23000Vancouver/ICMJE Style

Benli M, Orhan B. Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited January 01, 2023]; 33(124): 275-294. doi:10.5455/ey.23000Harvard Style

Benli, M. & Orhan, . B. (2022) Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 275-294. doi:10.5455/ey.23000Turabian Style

Benli, Muhammed, and Bilal Orhan. 2022. Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 275-294. doi:10.5455/ey.23000Chicago Style

Benli, Muhammed, and Bilal Orhan. "Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 275-294. doi:10.5455/ey.23000MLA (The Modern Language Association) Style

Benli, Muhammed, and Bilal Orhan. "Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?." Ekonomik Yaklasim 33.124 (2022), 275-294. Print. doi:10.5455/ey.23000APA (American Psychological Association) Style

Benli, M. & Orhan, . B. (2022) Do International Reserves Matter for Turkey’s Economic Growth in the Long-Run?. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 275-294. doi:10.5455/ey.23000