E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018

Buse Türkylmaz, Serpil Kahraman.

Abstract
Nowadays, inequality in income distribution is one of the major problems. In economic development, it is expected that the income should be equally distributed. But income is not evenly distributed without any other external policy intervention. Therefore, governments intervene in income distribution through financial policy via taxes. Direct taxes are fairer taxes because they are charged according to the income level of individuals. However, the share of direct taxes in total tax revenues is lower than the share of indirect taxes in Turkey. The purpose of this study is to explain how income distribution is affected by the change in taxes. To see the result of this effect, the relationship between the taxes and Gini coefficient is analyzed by performing ADRL boundary test method. Turkey’s data between the 1980-2018 periods is used to indicate how the change in the ratio of various taxes and total tax revenue to GDP affects the Gini coefficient. The result of this study, an increase in tax on goods and services %GDP causes an increase in the Gini index in the short-term and reducing effect in the long period. A rise in tax revenue %GDP decreases the Gini index in the short run and increases the Gini index in the long-term. Lastly, an increase in tax on corporate profits %GDP deteriorates income distribution in the long run.

Key words: Income distribution, tax, gini coefficient, public finance. JEL Codes: H20, E62, C22.Türkiye'de Vergi Politikalarının Gelir Dağılımına Etkisi: 1980-2018

Ozet
Günümüzde gelir dağılımındaki eşitsizlik en büyük sorunlardan biridir. Özellikle ülkemizde bu konu arka plana atılmıştır. Toplumun barış ve huzur içinde yaşaması için gelirin eşit olarak dağıtılması gerekir. Ancak gelir, başka herhangi bir dış güç müdahalesi olmadan eşit olarak dağılmaz. Bu nedenle devletler vergiler aracılığıyla gelir dağılımına müdahale etmektedir. Doğrudan vergiler, bireylerin gelir düzeyine göre tahsil edildiğinden daha adil vergilerdir. Fakat, Türkiye’de doğrudan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı, dolaylı vergilerin payından daha düşüktür. Bu çalışmanın amacı, vergilerdeki değişikliğin gelir dağılımının nasıl etkilendiğini göstermektir. Doğrudan vergilerdeki artışın gelir dağılımı üzerinde olumlu bir etkisi var mı? Bu etkinin sonucunu görmek için vergiler ile Gini katsayısı arasındaki ilişki ADRL sınır testi yöntemi ile incelenmiştir. Çeşitli vergilerin ve toplam vergi gelirinin GSYİH’a oranındaki değişimin Gini katsayısını nasıl etkilediğini göstermek için Türkiye’nin 1980-2018 dönemine ait verileri kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, mal ve hizmet vergilerinin GSYİH’a oranındaki artışı kısa vadede Gini endeksinde artışa, uzun vadede ise azaltıcı etkiye sebep olmuştur. Vergi gelirinin GSYİH’a oranındaki artışı ise kısa vadede Gini endeksini düşürürken ve uzun vade Gini endeksini artırmıştır. Son olarak, kurumlar vergisinin GSYİH’a oranındaki artış uzun vadede gelir dağılımını bozmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gelir dağılımı, vergi, gini katsayısı, kamu maliyesi. JEL Kodları: H20, E62, C22.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Buse Türkylmaz
Articles by Serpil Kahraman
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Turkylmaz B, Kahraman S. The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 295-316. doi:10.5455/ey.23001


Web Style

Turkylmaz B, Kahraman S. The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=72220 [Access: October 01, 2023]. doi:10.5455/ey.23001


AMA (American Medical Association) Style

Turkylmaz B, Kahraman S. The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 295-316. doi:10.5455/ey.23001Vancouver/ICMJE Style

Turkylmaz B, Kahraman S. The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited October 01, 2023]; 33(124): 295-316. doi:10.5455/ey.23001Harvard Style

Turkylmaz, B. & Kahraman, . S. (2022) The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 295-316. doi:10.5455/ey.23001Turabian Style

Turkylmaz, Buse, and Serpil Kahraman. 2022. The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 295-316. doi:10.5455/ey.23001Chicago Style

Turkylmaz, Buse, and Serpil Kahraman. "The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 295-316. doi:10.5455/ey.23001MLA (The Modern Language Association) Style

Turkylmaz, Buse, and Serpil Kahraman. "The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018." Ekonomik Yaklasim 33.124 (2022), 295-316. Print. doi:10.5455/ey.23001APA (American Psychological Association) Style

Turkylmaz, B. & Kahraman, . S. (2022) The Impact of Tax Policy on Income Distribution in Turkey: 1980-2018. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 295-316. doi:10.5455/ey.23001

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]