E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey

Hacer Pınar Altan.

Abstract
The aim of this study is to discuss the work satisfaction in higher education faculties in Turkey. With this purpose in mind, a survey entitled "A Study of Academic Mobility" was applied. The survey consists of several independent variables such as organizational commitment, demographic information, role ambiguity, income satisfaction, work stress measures, motivation and other variables. Among these variables, the effects of gender and type of university on the intention to leave jobs were especially focused on. The results were compared using the Chi square test and graphical analysis. This study focused on work satisfaction and intention to leave within the context of gender and type of university being worked at. On this study, what we found out is that, for academicians, the factors that has a key importance on their intentions to quit their jobs are also the very same factors that are related to satisfaction or dissatisfaction in regard to the organization. There is a significant relationship between work satisfaction and intention of quitting. We have seen that no matter what gender they are, academicians who work for government tend to leave their jobs more than private sector workers. On the other hand regardless of the type of institutions, there are dıfferent factors become prominent for different genders as far as quitting their jobs.

Key words: Academician, Job satisfaction, Quitting job. JEL Codes: B20, B21, C01.Akademisyen İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Bir Çalışma- Türkiye Örneği

Ozet
Bu çalışmada Türkiye'deki akademisyenlerin işten ayrılma niyetlerini belirleyen etmenlerden mesleki tatmin ve kurumsal memnuniyet ele alınmaktır. Bu amaçla Türkiye genelinde 75 üniversitede çalışmakta olan 24.181 akademisyene "Akademik Hareketlilik Çalışması" başlıklı anket uygulanmıştır. Anket başlıca iş memnuniyeti, kuruma bağlılık, demografik değişkenler, rol belirsizliği, özerklik, gelir memnuniyeti, iş stresi, motivasyon gibi değişkenleri içermekle birlikte akademik işgücünün işten ayrılma niyetini belirleyen unsurlardan özellikle demografik bir değişken olan cinsiyet ve üniversite türü değişkenlerinin etkilerine bakılarak bu unsurlar ki kare yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu bilgiler ışığında akademisyenlerin işten ayrılma niyetlerini etkileyen faktörler üzerine daha önce yazılmış olan literatüre bakıldığında ağırlıklı olarak iş memnuniyeti kavramı ve işten ayrılma nedenleri üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu çalışmada yalnızca cinsiyet ve üniversite türü gibi bağımsız değişkenlere odaklanılmış ve kurumdan ayrılma niyeti bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Analizlerde kadın ve erkek akademisyenler için farklı faktörlerin işten ayrılma niyetinde öne çıktığını görülmüştür. Kadın ve erkek akademisyenlerin kurumsal açıdan önem verdikleri ve memnuniyetlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan etmenler, bu akademisyenlerin aynı zamanda kurumdan ayrılma niyetleri üzerinde kilit rol oynayan etmenler olmuştur. İş memnuniyeti ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kurumundan ayrılmak isteyen akademisyenler birbirleriyle cinsiyet açısından kıyaslandığında, kamuda çalışan akademisyenlerin kadın erkek farkı olmadan neredeyse eşit oranda kurumlarından daha fazla ayrılmak istedikleri görülmüştür. Yine kurumsal memnuniyet açısından kadın ve erkek için farklı unsurların öne çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, işten ayrılma, iş memnuniyeti. JEL Kodları: B20, B21, C01.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hacer Pınar Altan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hacer Pınar Altan. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003


Web Style

Hacer Pınar Altan. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=68391 [Access: October 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.23003


AMA (American Medical Association) Style

Hacer Pınar Altan. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003Vancouver/ICMJE Style

Hacer Pınar Altan. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited October 01, 2023]; 33(124): 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003Harvard Style

Hacer Pınar Altan (2022) [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003Turabian Style

Hacer Pınar Altan. 2022. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003Chicago Style

Hacer Pınar Altan. "[A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003MLA (The Modern Language Association) Style

Hacer Pınar Altan. "[A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 33.124 (2022), 355-377. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.23003APA (American Psychological Association) Style

Hacer Pınar Altan (2022) [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]