E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey

Hacer Pınar Altan.

Abstract
The aim of this study is to discuss the work satisfaction in higher education faculties in Turkey. With this purpose in mind, a survey entitled "A Study of Academic Mobility" was applied. The survey consists of several independent variables such as organizational commitment, demographic information, role ambiguity, income satisfaction, work stress measures, motivation and other variables. Among these variables, the effects of gender and type of university on the intention to leave jobs were especially focused on. The results were compared using the Chi square test and graphical analysis. This study focused on work satisfaction and intention to leave within the context of gender and type of university being worked at. On this study, what we found out is that, for academicians, the factors that has a key importance on their intentions to quit their jobs are also the very same factors that are related to satisfaction or dissatisfaction in regard to the organization. There is a significant relationship between work satisfaction and intention of quitting. We have seen that no matter what gender they are, academicians who work for government tend to leave their jobs more than private sector workers. On the other hand regardless of the type of institutions, there are dıfferent factors become prominent for different genders as far as quitting their jobs.

Key words: Academician, Job satisfaction, Quitting job. JEL Codes: B20, B21, C01.Akademisyen İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Bir Çalışma- Türkiye Örneği

Ozet
Bu çalışmada Türkiye'deki akademisyenlerin işten ayrılma niyetlerini belirleyen etmenlerden mesleki tatmin ve kurumsal memnuniyet ele alınmaktır. Bu amaçla Türkiye genelinde 75 üniversitede çalışmakta olan 24.181 akademisyene "Akademik Hareketlilik Çalışması" başlıklı anket uygulanmıştır. Anket başlıca iş memnuniyeti, kuruma bağlılık, demografik değişkenler, rol belirsizliği, özerklik, gelir memnuniyeti, iş stresi, motivasyon gibi değişkenleri içermekle birlikte akademik işgücünün işten ayrılma niyetini belirleyen unsurlardan özellikle demografik bir değişken olan cinsiyet ve üniversite türü değişkenlerinin etkilerine bakılarak bu unsurlar ki kare yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu bilgiler ışığında akademisyenlerin işten ayrılma niyetlerini etkileyen faktörler üzerine daha önce yazılmış olan literatüre bakıldığında ağırlıklı olarak iş memnuniyeti kavramı ve işten ayrılma nedenleri üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu çalışmada yalnızca cinsiyet ve üniversite türü gibi bağımsız değişkenlere odaklanılmış ve kurumdan ayrılma niyeti bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Analizlerde kadın ve erkek akademisyenler için farklı faktörlerin işten ayrılma niyetinde öne çıktığını görülmüştür. Kadın ve erkek akademisyenlerin kurumsal açıdan önem verdikleri ve memnuniyetlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan etmenler, bu akademisyenlerin aynı zamanda kurumdan ayrılma niyetleri üzerinde kilit rol oynayan etmenler olmuştur. İş memnuniyeti ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kurumundan ayrılmak isteyen akademisyenler birbirleriyle cinsiyet açısından kıyaslandığında, kamuda çalışan akademisyenlerin kadın erkek farkı olmadan neredeyse eşit oranda kurumlarından daha fazla ayrılmak istedikleri görülmüştür. Yine kurumsal memnuniyet açısından kadın ve erkek için farklı unsurların öne çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, işten ayrılma, iş memnuniyeti. JEL Kodları: B20, B21, C01.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hacer Pınar Altan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hacer Pınar Altan. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003


Web Style

Hacer Pınar Altan. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=68391 [Access: January 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.23003


AMA (American Medical Association) Style

Hacer Pınar Altan. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(124): 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003Vancouver/ICMJE Style

Hacer Pınar Altan. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited January 01, 2023]; 33(124): 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003Harvard Style

Hacer Pınar Altan (2022) [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003Turabian Style

Hacer Pınar Altan. 2022. [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003Chicago Style

Hacer Pınar Altan. "[A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003MLA (The Modern Language Association) Style

Hacer Pınar Altan. "[A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 33.124 (2022), 355-377. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.23003APA (American Psychological Association) Style

Hacer Pınar Altan (2022) [A study on Faculty Job Satisfaction and Intention to leave- Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 33 (124), 355-377. Turkish. doi:10.5455/ey.23003