Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Ekonomik Yaklasim. Year: 2004, Volume: 15, Issue: 50

  Araştırma Makalesi

 1. Bütçeleme Sürecindeki Kurumsal Çarpıklıklar: 2003 Geçici Bütçesi ve 2003 Bütçe Örnekleri
  English title is not available (Turkish title: Bütçeleme Sürecindeki Kurumsal Çarpıklıklar: 2003 Geçici Bütçesi ve 2003 Bütçe Örnekleri] [Turkish]
  Aziz Konukman
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 1-12
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10406

 2. [Türkçe Başlık Yok]
  Trends in Patenting Activities: Worldwide Evidence and Turkish Case [English]
  Ummuhan Gökovalı
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 13-29
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10407

 3. Sanayi Sektöründe Yoğunlaşma ve İhracat İlişkisi
  The Relationship Between Industrial Concentration and Export [Turkish]
  Filiz Özağ, Murat Atan
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 31-45
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10408

 4. 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması
  English title is not available [Turkish title: 2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlerine Yansıması] [Turkish]
  Hayriye Erbaş, Feryal Turan
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 47-66
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10409

 5. Türk Tarımının Temel Sorunları ve Çözüm Öerileri
  Major Problems of the Turkish Agriculture and Suggestions for Solution [Turkish]
  Mustafa Acar
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 67-85
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10410

 6. Girdiye Dayalı Firma Teorisi ve Rekabet Avantajı
  English title is not available [Turkish title: Girdiye Dayalı Firma Teorisi ve Rekabet Avantajı] [Turkish]
  A. Hakan Çermikli
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 87-98
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10411

 7. Rakabet Hukukunda Temel Yaklaşımlar: Chicago ve Harvard Okullarının Karşılaştırılması
  English title is not available [Turkish title: Rakabet Hukukunda Temel Yaklaşımlar: Chicago ve Harvard Okullarının Karşılaştırılması] [Turkish]
  Ali Murat Özdemir
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 99-113
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10412

 8. Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye'de Bölgesel Politikalar
  English title is not available [Turkish title: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye'de Bölgesel Politikalar] [Turkish]
  Gülen Elmas
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 115-136
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.10413

AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklaşım are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.