Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Ekonomik Yaklasim. Year: 2014, Volume: 25, Issue: 92

  Araştırma Makalesi

 1. Örgütsel Yeniliğin İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Kullanımına Etkisi: Türkiye Örneği
  The Effect of Organizational Innovation on ICT Adoption of Business Enterprises: The case of Turkey [Turkish]
  Derya Fındık
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 1-17
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35510

 2. Türkiye Ekonomisi İçin ARIMA ve Phillips Eğrisi Modellerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: 1995-2014
  The Comparison of in-sample Forecast Performance of Inflation with ARIMA and Phillips Curve Models for Turkey: 1995-2014 [Turkish]
  Fahriye Öztürk, İbrahim Tokatlıoğlu, Hakan Naim Ardor
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 19-53
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35511

 3. Kapasite Raporlarına Göre Ankara Sanayisinin Kümelenme Eğilimleri
  Clustering Tendencies of the Industry in Ankara According To Capacity Reports [Turkish]
  Atilla Yardımcı
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 55-67
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35512

 4. Finansal Kriz Sonrası GIIPS Hazine Bonosu Risk Primi (Spreads) Genişlemesinin Belirleyicileri
  Determinants of Expand in GIIPS Sovereign CDS Spreads after Financial Crisis [Turkish]
  Baki Demirel
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(92): 69-86
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.35513

AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.