E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1980, Volume: 1, Issue: 1

  Araştırma Makalesi

 1. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  English Title Not Available [Turkish Title: TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME] [Turkish]
  Erdoğan SORAL
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 15-28
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10001

 2. VEDA DERSİ : Milletlerarası Likidite
  English Title Not Available [Turkish Title: VEDA DERSİ : Milletlerarası Likidite] [Turkish]
  Vamık TOPRAK
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 1-14
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10002

 3. TÜRKİYENİN İHRACAT SORUNU
  English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYENİN İHRACAT SORUNU] [Turkish]
  Cem ALPAR
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 29-39
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10003

 4. NEO-KLASİK KURAMDA ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ
  English Title Not Available [Turkish Title: NEO-KLASİK KURAMDA ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ] [Turkish]
  Sinan SÖNMEZ
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 41-61
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10004

 5. ROSA LUXEMBURG'UN AZ GELİŞMİŞLİK KURAMINA KATKISI
  English Title Not Available [Turkish Title: ROSA LUXEMBURG'UN AZ GELİŞMİŞLİK KURAMINA KATKISI] [Turkish]
  Dorothée DANSET, [Trans./Çev. Enver ÖZCAN]
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): -
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10005

 6. YENİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ KARŞIŞINDA GELİiŞEN ÜLKELER
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ KARŞIŞINDA GELİiŞEN ÜLKELER] [Turkish]
  Ergun TÜRKCAN
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 91-124
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10006

 7. PARAMETRİK PROGRAMLAMA
  English Title Not Available [Turkish Title: PARAMETRİK PROGRAMLAMA] [Turkish]
  Zeki AVRALIOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 125-139
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10007

 8. OSMANLIDA VAKIF
  English Title Not Available [Turkish Title: OSMANLIDA VAKIF] [Turkish]
  Mehmet Ali KILIÇBAY
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 141-152
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10008

 9. TÜRKİYE ÜZERİNE İKİ SOVYET KİTABI
  English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE ÜZERİNE İKİ SOVYET KİTABI] [Turkish]
  Yalçın KÜÇÜK
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 153-178
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10009

 10. KAMU MALİYESİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE; BİR ÖRNEK OLARAK DOÇ. DR. ÖZHAN ULUATAM'IN "KAMU MALİYESİ"
  English Title Not Available [Turkish Title: KAMU MALİYESİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE; BİR ÖRNEK OLARAK DOÇ. DR. ÖZHAN ULUATAM'IN "KAMU MALİYESİ"] [Turkish]
  Sabri ÇAKLI
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 179-187
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10010

 11. EKONOMİK GELİŞME VE SORUNLARI
  English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİK GELİŞME VE SORUNLARI] [Turkish]
  Cem ALPAR
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 189-194
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10011Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles