E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


NAIRU Estimation for the Turkish Economy

Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE.

Abstract
The purpose of this paper is to estimate NAIRU for the Turkish economy using the structural VAR method. NAIRU is defined as the part of the measured unemployment rate unrelated with inflation in the long run. The estimates are obtained by applying the bivariate VAR model to quarterly data on unemployment rate and the consumer price index for the period from 1989:01 to 2011:01. In this study, NAIRU shocks and inflation shocks are defined as two types of structural shocks and the shocks are separated from each other by their effects on inflation. According to the findings of the study, NAIRU is observed to be gradually rising in parallel to the economic and social transformation in Turkey between 1989 and 2011. In addition, NAIRU is observed as more volatile during economic crisis experienced in the period 1989-2001 compared to that of the period 2002-2008 in which the more stable growth rates were observed. NAIRU is estimated at an average of 8.4% between the years 1989 and 2001 and at an average of 9.6% from 2002 until the second quarter of 2008. NAIRU is estimated at the average 12.50% after the third quarter of 2008. An estimated rate for the first quarter of 2011 is 10.75%.

Key words: NAIRU, Unemployment, Unemployment Gap, Hysteresis, SVAR. JEL Classification: C32, C51, E24.TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ

Ozet
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ekonomisi için Yapısal VAR yöntemi kullanılarak NAIRU tahmini elde etmektir. NAIRU, ölçülen işsizlik oranının uzun dönemde enflasyonla ilişkisiz kısmı olarak tanımlanmıştır. 1998:01-2011:01 dönemine ait üç aylık işsizlik oranı ve tüketici fiyatları endeksi verileri kullanılarak iki değişkenli bir VAR modeli tahmin edilmiştir. NAIRU şoku ve enflasyon şoku olmak üzere iki tip yapısal şok tanımlanan çalışmada, şoklar birbirlerinden enflasyon üzerindeki etkileri itibariyle ayrılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre 1989-2011 dönemleri arasında Türkiye’de yaşanan iktisadi ve sosyal dönüşüme paralel olarak NAIRU’nun giderek yükseldiği belirlenmiştir. Ek olarak iktisadi krizlerin yaşandığı 1989-2001 yılları arasındaki NAIRU’nun, nispeten daha istikrarlı büyüme oranlarının gözlendiği 2002-2008 dönemine göre daha değişken olduğu belirlenmiştir. 1989-2001 yılları arasında ortalama %8.4 olarak tahmin edilen NAIRU, 2002’den 2008 ikinci çeyreğe kadar olan dönemde ortalama % 9.6 olarak tahmin edilmiştir. 2008 üçüncü çeyrekten sonra ise NAIRU ortalama %12.50 olarak tahmin edilmiştir. 2011 ilk çeyrek tahmini ise %10.75’tir.

Anahtar Kelimeler: NAIRU, İşsizlik, İşsizlik Açığı, Histerezis, SVAR. JEL Sınıflandırması: C32, C51, E24.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Altig, D. & Gomme, P. (1998). In Search of the NAIRU. Economic Commentary, Federal Reserve Bank of Cleveland.
Apel, M., & Jansson, P. (1999a). System Estimates of Potential Output and the NAIRU. Empirical Economics, 24(3), 373-388. [DOI via Crossref]   
Apel, M., & Jansson, P. (1999b). A Theory Consistent Approach for Estimating Potential Output and the NAIRU. Economics Letters, 64(3), 271-275. [DOI via Crossref]   
Ball, L., & Mankiw, N., Gregory (2002). The NAIRU in Theory and Practice. Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper, (1963).
Blanchard, O. & Summers, L. (1987). Hysteresis in Unemployment. European Economic Review, 31(1-2), 288-95. [DOI via Crossref]   
Blanchard, O. & Quah, J. D. (1989). The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673.
Buono, D., & Koçak, N. A. (2010). Backward Recalculation of Seasonal Series Affected by Economic Crisis: a Model-Based-Link Method for the Case of Turkish GDP. Eurostat 6th Colloquium on Modern Tools for Business Cycle Analysis.
Bildirici, M. (1999). Turkiye Ekonomisi Ýçin NAIRU Ölçum Denemesi. Ýktisat Ýþletme ve Finans, 14(157), 65-82.
Buyukakin, T. (2008). Phillips Egrisi: Yarim Yuzyildir Bitmeyen Tartiþma. Ý.Ü. Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, (39), 133-159.
Elmeskov, J. (1993). High and Persistent Unemployment: Assessment of the Problem and its Causes. OECD Economics Department Working Paper, (132).
Espinoza-Vega, M. A., & Russel, S. (1997). History and Theory of the NAIRU:A Critical Review. Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 82(2), 4-25.
Estrada A. & Hernando I., & Lopez-Salido, J.D. (2000). Measuring the NAIRU in the Spanish Economy. Bank of Spain Working Paper, (0009).
Estrada A. & Mishkin, F. S. (1998). Rethinking the Role of NAIRU in Monetary Policy: Implications of Model Formulation and Uncertainty. Discussion paper, NBER Working Paper, (6518).
Friedman, M. (1986). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1-17.
Groenewold N. & Hagger A.J. (2000). The Natural Rate of Unemployment in Australia: Estimates From a Structural VAR. Australian Economic Papers, 39(2), 121-37. [DOI via Crossref]   
Guloglu B. & Ýspir M. S. (2011). Dogal Ýþsizlik Orani mi? Ýþsizlik Histeresis mi? Turkiye için Sektorel Birim Kok Sinamasi Analizi. Ege Akademik Bakiþ, 11(2), 205-215.
Hjelm G. (2003). Simultaneous Determination of NAIRU, Output Gaps, and Structural Budget Balances: Swedish Evidence. The National Institute of Economic Research, Working Paper, (81).
Hogan, V. & Zhao, H. (2006). Measuring the NAIRU – A Structural VAR Approach. Ucd Centre For Economic Research Working Paper, Dublin: WP06/17.
Hogan, V. & Zhao, H. (2011). Measuring the NAIRU – An Structural VAR Approach. Frontiers of Economics in China, 6(1), 76-91. [DOI via Crossref]   
Jackman R. & Layard, R. & Nickell, S. (1991). Unemployment in Macroeconomic Performance and the Labor Market, Oxford University Press.
Kalbasi N. & Ashtary, M. (2011). Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) in Iran. International Business & Economics Research Journal, 10(11), 63-70.
Kaya, Y. T. & Yavan, Z. A. (2007). Turkiye Ekonomisi Potansiyel Çikti Tahmininde Üretim Fonksiyonu Yaklaþimi ve Mevcut Ýstatistiki Yaklaþimlar ile Karþilaþtirilmasi, EAF-RP/07-03, Ýstanbul: TUSÝAD-T/2007-03/432.
Lipsey, R. (1960). The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rates In The United Kingdom 1862-1957, A Further Analysis. Economica, 27(105), 1-31. [DOI via Crossref]   
Modigliani, F. & Papademos L. (1975). Targets for monetary policy in the coming year. Brookings Paper on Economic Activity, 1, 141-163. [DOI via Crossref]   
Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. reprinted in The new classical macroeconomics, Vol 1., 3-23 (International Library of Critical Writings in Economics, 19, Aldershot, UK: Elgar.)
Parasiz, Ý. (1999). Para Ekonomisi, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayinlari.
Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation, and Optimal Unemployment over Time. Economica, 34(135), 254-81. [DOI via Crossref]   
Phillips, A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25(100), 283-299.
Tobin, J. (1980). Asset Accumulation and Economic Activity, University of Chicago Press, and Oxford, Blackwell.
Tobin, J. (1997). Supply Constraints on Employment and Output: NAIRU versus Natural Rate. Cowles Foundation Paper, 1150, New Haven: Yale University.
Yaþar, P. (2008). Alternatif Hasila Açigi Tahmin Yontemleri ve Phillips Egrisi: Turkiye Üzerine Bir Çaliþma, Yayinlanmamiþ Uzmanlik Tezi, Ankara: DPT Yayin No: 2768.
Yavan, Z. A. (1997). Turkiye'de Ýþsizlik: Yapisal ve Yapisal Olmayan Özellikleri, TÜSÝAD Tartiþma Tebligleri Dizisi-1, Ýstanbul: TUSÝAD-T/97, 10-218.

How to Cite this Article
Pubmed Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098


Web Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34185 [Access: January 02, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.34098


AMA (American Medical Association) Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Vancouver/ICMJE Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited January 02, 2023]; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Harvard Style

YİĞİT, O. & GOKCE, . A. (2012) [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Turabian Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. 2012. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Chicago Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. "[NAIRU Estimation for the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098MLA (The Modern Language Association) Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. "[NAIRU Estimation for the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 23.83 (2012), 69-91. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34098APA (American Psychological Association) Style

YİĞİT, O. & GOKCE, . A. (2012) [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098