E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


NAIRU Estimation for the Turkish Economy

Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE.

Abstract
The purpose of this paper is to estimate NAIRU for the Turkish economy using the structural VAR method. NAIRU is defined as the part of the measured unemployment rate unrelated with inflation in the long run. The estimates are obtained by applying the bivariate VAR model to quarterly data on unemployment rate and the consumer price index for the period from 1989:01 to 2011:01. In this study, NAIRU shocks and inflation shocks are defined as two types of structural shocks and the shocks are separated from each other by their effects on inflation. According to the findings of the study, NAIRU is observed to be gradually rising in parallel to the economic and social transformation in Turkey between 1989 and 2011. In addition, NAIRU is observed as more volatile during economic crisis experienced in the period 1989-2001 compared to that of the period 2002-2008 in which the more stable growth rates were observed. NAIRU is estimated at an average of 8.4% between the years 1989 and 2001 and at an average of 9.6% from 2002 until the second quarter of 2008. NAIRU is estimated at the average 12.50% after the third quarter of 2008. An estimated rate for the first quarter of 2011 is 10.75%.

Key words: NAIRU, Unemployment, Unemployment Gap, Hysteresis, SVAR. JEL Classification: C32, C51, E24.TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ

Ozet
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ekonomisi için Yapısal VAR yöntemi kullanılarak NAIRU tahmini elde etmektir. NAIRU, ölçülen işsizlik oranının uzun dönemde enflasyonla ilişkisiz kısmı olarak tanımlanmıştır. 1998:01-2011:01 dönemine ait üç aylık işsizlik oranı ve tüketici fiyatları endeksi verileri kullanılarak iki değişkenli bir VAR modeli tahmin edilmiştir. NAIRU şoku ve enflasyon şoku olmak üzere iki tip yapısal şok tanımlanan çalışmada, şoklar birbirlerinden enflasyon üzerindeki etkileri itibariyle ayrılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre 1989-2011 dönemleri arasında Türkiye’de yaşanan iktisadi ve sosyal dönüşüme paralel olarak NAIRU’nun giderek yükseldiği belirlenmiştir. Ek olarak iktisadi krizlerin yaşandığı 1989-2001 yılları arasındaki NAIRU’nun, nispeten daha istikrarlı büyüme oranlarının gözlendiği 2002-2008 dönemine göre daha değişken olduğu belirlenmiştir. 1989-2001 yılları arasında ortalama %8.4 olarak tahmin edilen NAIRU, 2002’den 2008 ikinci çeyreğe kadar olan dönemde ortalama % 9.6 olarak tahmin edilmiştir. 2008 üçüncü çeyrekten sonra ise NAIRU ortalama %12.50 olarak tahmin edilmiştir. 2011 ilk çeyrek tahmini ise %10.75’tir.

Anahtar Kelimeler: NAIRU, İşsizlik, İşsizlik Açığı, Histerezis, SVAR. JEL Sınıflandırması: C32, C51, E24.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Altig, D. & Gomme, P. (1998). In Search of the NAIRU. Economic Commentary, Federal Reserve Bank of Cleveland.
Apel, M., & Jansson, P. (1999a). System Estimates of Potential Output and the NAIRU. Empirical Economics, 24(3), 373-388. [DOI via Crossref]   
Apel, M., & Jansson, P. (1999b). A Theory Consistent Approach for Estimating Potential Output and the NAIRU. Economics Letters, 64(3), 271-275. [DOI via Crossref]   
Ball, L., & Mankiw, N., Gregory (2002). The NAIRU in Theory and Practice. Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper, (1963).
Blanchard, O. & Summers, L. (1987). Hysteresis in Unemployment. European Economic Review, 31(1-2), 288-95. [DOI via Crossref]   
Blanchard, O. & Quah, J. D. (1989). The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673.
Buono, D., & Koçak, N. A. (2010). Backward Recalculation of Seasonal Series Affected by Economic Crisis: a Model-Based-Link Method for the Case of Turkish GDP. Eurostat 6th Colloquium on Modern Tools for Business Cycle Analysis.
Bildirici, M. (1999). Turkiye Ekonomisi Ýçin NAIRU Ölçum Denemesi. Ýktisat Ýþletme ve Finans, 14(157), 65-82.
Buyukakin, T. (2008). Phillips Egrisi: Yarim Yuzyildir Bitmeyen Tartiþma. Ý.Ü. Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, (39), 133-159.
Elmeskov, J. (1993). High and Persistent Unemployment: Assessment of the Problem and its Causes. OECD Economics Department Working Paper, (132).
Espinoza-Vega, M. A., & Russel, S. (1997). History and Theory of the NAIRU:A Critical Review. Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 82(2), 4-25.
Estrada A. & Hernando I., & Lopez-Salido, J.D. (2000). Measuring the NAIRU in the Spanish Economy. Bank of Spain Working Paper, (0009).
Estrada A. & Mishkin, F. S. (1998). Rethinking the Role of NAIRU in Monetary Policy: Implications of Model Formulation and Uncertainty. Discussion paper, NBER Working Paper, (6518).
Friedman, M. (1986). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1-17.
Groenewold N. & Hagger A.J. (2000). The Natural Rate of Unemployment in Australia: Estimates From a Structural VAR. Australian Economic Papers, 39(2), 121-37. [DOI via Crossref]   
Guloglu B. & Ýspir M. S. (2011). Dogal Ýþsizlik Orani mi? Ýþsizlik Histeresis mi? Turkiye için Sektorel Birim Kok Sinamasi Analizi. Ege Akademik Bakiþ, 11(2), 205-215.
Hjelm G. (2003). Simultaneous Determination of NAIRU, Output Gaps, and Structural Budget Balances: Swedish Evidence. The National Institute of Economic Research, Working Paper, (81).
Hogan, V. & Zhao, H. (2006). Measuring the NAIRU – A Structural VAR Approach. Ucd Centre For Economic Research Working Paper, Dublin: WP06/17.
Hogan, V. & Zhao, H. (2011). Measuring the NAIRU – An Structural VAR Approach. Frontiers of Economics in China, 6(1), 76-91. [DOI via Crossref]   
Jackman R. & Layard, R. & Nickell, S. (1991). Unemployment in Macroeconomic Performance and the Labor Market, Oxford University Press.
Kalbasi N. & Ashtary, M. (2011). Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) in Iran. International Business & Economics Research Journal, 10(11), 63-70.
Kaya, Y. T. & Yavan, Z. A. (2007). Turkiye Ekonomisi Potansiyel Çikti Tahmininde Üretim Fonksiyonu Yaklaþimi ve Mevcut Ýstatistiki Yaklaþimlar ile Karþilaþtirilmasi, EAF-RP/07-03, Ýstanbul: TUSÝAD-T/2007-03/432.
Lipsey, R. (1960). The Relation Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rates In The United Kingdom 1862-1957, A Further Analysis. Economica, 27(105), 1-31. [DOI via Crossref]   
Modigliani, F. & Papademos L. (1975). Targets for monetary policy in the coming year. Brookings Paper on Economic Activity, 1, 141-163. [DOI via Crossref]   
Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. reprinted in The new classical macroeconomics, Vol 1., 3-23 (International Library of Critical Writings in Economics, 19, Aldershot, UK: Elgar.)
Parasiz, Ý. (1999). Para Ekonomisi, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayinlari.
Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations of Inflation, and Optimal Unemployment over Time. Economica, 34(135), 254-81. [DOI via Crossref]   
Phillips, A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25(100), 283-299.
Tobin, J. (1980). Asset Accumulation and Economic Activity, University of Chicago Press, and Oxford, Blackwell.
Tobin, J. (1997). Supply Constraints on Employment and Output: NAIRU versus Natural Rate. Cowles Foundation Paper, 1150, New Haven: Yale University.
Yaþar, P. (2008). Alternatif Hasila Açigi Tahmin Yontemleri ve Phillips Egrisi: Turkiye Üzerine Bir Çaliþma, Yayinlanmamiþ Uzmanlik Tezi, Ankara: DPT Yayin No: 2768.
Yavan, Z. A. (1997). Turkiye'de Ýþsizlik: Yapisal ve Yapisal Olmayan Özellikleri, TÜSÝAD Tartiþma Tebligleri Dizisi-1, Ýstanbul: TUSÝAD-T/97, 10-218.

How to Cite this Article
Pubmed Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098


Web Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34185 [Access: April 10, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.34098


AMA (American Medical Association) Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Vancouver/ICMJE Style

YİĞİT O, GOKCE A. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. (2012), [cited April 10, 2023]; 23(83): 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Harvard Style

YİĞİT, O. & GOKCE, . A. (2012) [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Turabian Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. 2012. [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098Chicago Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. "[NAIRU Estimation for the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 23 (2012), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098MLA (The Modern Language Association) Style

YİĞİT, Ozlem, and Atilla GOKCE. "[NAIRU Estimation for the Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 23.83 (2012), 69-91. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.34098APA (American Psychological Association) Style

YİĞİT, O. & GOKCE, . A. (2012) [NAIRU Estimation for the Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 23 (83), 69-91. Turkish. doi:10.5455/ey.34098

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]