E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises

Hasan Cömert, Güney Düzçay.

Cited By:3

Abstract
This study discusses the implications of developments in current account and financial accounts for both developed and developing countries with a specific reference to the global imbalances debate. There are two main arguments of the study. First, it may be misleading to focus on net capital flows or/and current accounts in order to detect the external sources of the last global crisis. In relation to this, a gross flow approach incorporated into the Minsky-Kindleberger model may be a more useful way of explaining the external sources of the last global crisis. Second, current accounts and net capital flows are much more relevant indicators for developing countries compared to their meaning in advanced countries. Although gross flows gains importance in countries with relatively developed financial markets, net financial flows would be better proxies for external sources of fragilities for developing countries due to the key roles played by exchange rates and reserve accumulation in these countries under the current global financial order.

Key words: Global Imbalances, Current Accounts, Capital Flows, Minsky-Kindleberger Approach, Developing Countries. JEL Classification: F32, F41 F44, B5.Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak

Ozet
Bu çalışma gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde cari ve finansal hesapları küresel dengesizlikler ve kriz tartışmaları ışığında anlamaya çalışmaktadır. Makalenin iki temel tezi vardır. Birincisi, son kürsel krizin harici kaynaklarını anlamak için net finansal akımlara/cari hesaplara odaklanmak yanıltıcı olabilir. Minsky-Kindleberger modeline eklemlenmiş bir bürüt akımlar yaklaşımı son küresel krizin harici kaynaklarını çok daha iyi açıklayabilir. İkincisi, cari hesaplar ve net finansal akımlar gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkelerde daha anlamlı göstergelerdir. Bürüt akımlar derin finansal piyasaları olan ülkelerde önem kazanırken, net finansal akımlar kırılganlıkların harici kaynaklarını anlamak için gelişmekte olan ülkelerde daha geçerli göstergelerdir. Bunun sebebi döviz kuru ve döviz rezervleri gibi etmenlerin günümüz küresel finans düzeninde gelişmekte olan ülkeler için hayati bir öneme sahip olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Dengesizlikler, Cari Hesaplar, Sermaye Akımları, Minsky-Kindleberger Yaklaşımı, Gelişmekte Olan Ülkeler. JEL Sınıflaması: F32, F41, F44, B5.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hasan Cömert
Articles by Güney Düzçay
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hasan Comert, Guney Duzcay. [Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90. Turkish. doi:10.5455/ey.35901


Web Style

Hasan Comert, Guney Duzcay. [Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=174932 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.35901


AMA (American Medical Association) Style

Hasan Comert, Guney Duzcay. [Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90. Turkish. doi:10.5455/ey.35901Vancouver/ICMJE Style

Hasan Comert, Guney Duzcay. [Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited January 03, 2024]; 26(96): 59-90. Turkish. doi:10.5455/ey.35901Harvard Style

Hasan Comert, Guney Duzcay (2015) [Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 59-90. Turkish. doi:10.5455/ey.35901Turabian Style

Hasan Comert, Guney Duzcay. 2015. [Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 59-90. Turkish. doi:10.5455/ey.35901Chicago Style

Hasan Comert, Guney Duzcay. "[Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 59-90. Turkish. doi:10.5455/ey.35901MLA (The Modern Language Association) Style

Hasan Comert, Guney Duzcay. "[Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]." Ekonomik Yaklasim 26.96 (2015), 59-90. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35901APA (American Psychological Association) Style

Hasan Comert, Guney Duzcay (2015) [Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 59-90. Turkish. doi:10.5455/ey.35901

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]