E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Institutional Economics: The Past, the Present and the Future

Emre Özçelik, Eyüp Özveren.

Abstract
The emergence and development of Institutional Economics are examined and interpreted in detail in historical context from Veblen's founding position onward. Major contributions to institutional economic thought, coming from such figures as Commons, Myrdal, Ayres, Coase, North, Williamson, Hodgson etc. are analyzed in order distinguish among its neo-institutional, new institutional and original institutional versions. The likelihood of and conditions for Institutional Economics to succeed as an alternative to neoclassical mainstream are also discussed.

Key words: Institutional Economics, neo-institutional economics, new institutional economics, original institutional economicsKurumsal İktisat'ın Dünü, Bugünü, Yarını

Ozet
Makalede, Kurumsal İktisat'ın ortaya çıkışı ve gelişimi, Veblen'in kurucu pozisyonundan günümüze değin, tarihsel bağlamı içinde ayrıntılı olarak incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Kurumsal İktisat'ın neo-kurumsalcı, yeni kurumsalcı ve 'asıl' kurumsalcı versiyonları arasındaki ayrımları gösterebilmek amacıyla, kurumsal iktisadi düşünceye Commons, Myrdal, Ayres, Coase, North, Williamson, Hodgson gibi önde gelen iktisatçılar tarafından yapılmış katkılar çözümlenmektedir. Kurumsal İktisat'ın neoklasik ana-akıma bir alternatif olarak başarıya ulaşma ihtimali ve koşulları da tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İktisat, neo-kurumsal iktisat, yeni kurumsal iktisat, 'asıl' kurumsal iktisat


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Emre Özçelik
Articles by Eyüp Özveren
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren. [Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 17-57. Turkish. doi:10.5455/ey.35805


Web Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren. [Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=166017 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.35805


AMA (American Medical Association) Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren. [Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 17-57. Turkish. doi:10.5455/ey.35805Vancouver/ICMJE Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren. [Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited August 17, 2023]; 26(96): 17-57. Turkish. doi:10.5455/ey.35805Harvard Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren (2015) [Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 17-57. Turkish. doi:10.5455/ey.35805Turabian Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren. 2015. [Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 17-57. Turkish. doi:10.5455/ey.35805Chicago Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren. "[Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 17-57. Turkish. doi:10.5455/ey.35805MLA (The Modern Language Association) Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren. "[Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]." Ekonomik Yaklasim 26.96 (2015), 17-57. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35805APA (American Psychological Association) Style

Emre Ozcelik, Eyup Ozveren (2015) [Institutional Economics: The Past, the Present and the Future]. Ekonomik Yaklasim, 26 (96), 17-57. Turkish. doi:10.5455/ey.35805

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles