E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1981, Volume: 2, Issue: 4

  Araştırma Makalesi

 1. 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI
  English Title Not Available [Turkish Title: 1971 SONRASINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN DÖVİZ KURU POLİTİKASI] [Turkish]
  Nahit TÖRE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 1-25
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10029

 2. YENİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNDE SDR’NİN ROLÜ VE GELECEĞİ
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ ULUSLARARASI PARA SİSTEMİNDE SDR’NİN ROLÜ VE GELECEĞİ] [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 27-43
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10030

 3. DÜNYA HAMMADDE TİCARETİNDE BÖLÜŞÜM KATEGORİLERİ: BAZI KAVRAM, YÖNTEM VE KURAM SORUNLARI (1)
  English Title Not Available [Turkish Title: DÜNYA HAMMADDE TİCARETİNDE BÖLÜŞÜM KATEGORİLERİ: BAZI KAVRAM, YÖNTEM VE KURAM SORUNLARI (1)] [Turkish]
  Korkut BORATAV
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 45-69
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10031

 4. DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI
  English Title Not Available [Turkish Title: DEVLETÇİLİK İLKESİNİN GELİŞMESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SONUÇLARI] [Turkish]
  Dündar SAĞLAM
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): -
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10032

 5. KAMU KESİMİ İLE ÖZEL KESİMİN ETKENLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  English Title Not Available [Turkish Title: KAMU KESİMİ İLE ÖZEL KESİMİN ETKENLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI] [Turkish]
  İsmail BULMUŞ
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 99-125
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10033

 6. AMERİKAN EKONOMİSİ ÜZERİNE GÖZLEMLER
  English Title Not Available [Turkish Title: AMERİKAN EKONOMİSİ ÜZERİNE GÖZLEMLER] [Turkish]
  Kemal ÇAKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 127-163
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10034

 7. ‘BUNALIM’IN SİYASAL İKTİSADI ÜZERİNE BİR DENEME
  English Title Not Available [Turkish Title: ‘BUNALIM’IN SİYASAL İKTİSADI ÜZERİNE BİR DENEME] [Turkish]
  Reha BİLGE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 165-190
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10035

 8. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MADENLERDE ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DERLEME/DENEME
  English Title Not Available [Turkish Title: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MADENLERDE ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DERLEME/DENEME] [Turkish]
  M. Bülent VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 191-210
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10036Cited : 1

 9. RÖNESANS VE DOĞU
  English Title Not Available [Turkish Title: RÖNESANS VE DOĞU] [Turkish]
  Mehmet Ali KILIÇBAY
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 211-226
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10037

 10. GÜNDÜZ MÜ, GECE Mİ GÜZEL; YOKSA VARDİYA MI?
  English Title Not Available [Turkish Title: GÜNDÜZ MÜ, GECE Mİ GÜZEL; YOKSA VARDİYA MI?] [Turkish]
  Yalçın KÜÇÜK
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(4): 227-241
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10038Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles