E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1981, Volume: 2, Issue: 6

  Araştırma Makalesi

 1. SEKSENBEŞ'E DOĞRU
  English Title Not Available [Turkish Title: SEKSENBEŞ'E DOĞRU] [Turkish]
  Oktar TÜREL
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 1-20
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10108

 2. GELiŞME VE EŞİTSİZ GELiŞME YASASI
  English Title Not Available [Turkish Title: GELiŞME VE EŞİTSİZ GELiŞME YASASI] [Turkish]
  Yalçın KÜÇÜK
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 21-40
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10109

 3. TEKNOLOJİK DÜZEYİ ETKİLEYEN POLİTİKALAR VE TÜRKİYE
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK DÜZEYİ ETKİLEYEN POLİTİKALAR VE TÜRKİYE] [Turkish]
  Ergun TÜRKCAN
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 41-71
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10110

 4. TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ VE DIŞ POLİTİKA YANLIŞLIKLARI
  English Title Not Available [Turkish Title: TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ VE DIŞ POLİTİKA YANLIŞLIKLARI] [Turkish]
  Hasan S. KÖNİ
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 73-83
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10111

 5. AHMET HAMDİ BAŞAR'DA BUĞDAY MESELESİ
  English Title Not Available [Turkish Title: AHMET HAMDİ BAŞAR'DA BUĞDAY MESELESİ] [Turkish]
  M. Bülent VARLIK
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 85-105
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10112Cited : 1

 6. ATATÜRK ÜZERİNE YAKUP KADRİ VE ŞEVKET SÜREYYA İLE BİR SÖYLEŞi
  English Title Not Available [Turkish Title: ATATÜRK ÜZERİNE YAKUP KADRİ VE ŞEVKET SÜREYYA İLE BİR SÖYLEŞi] [Turkish]
  Reha BİLGE
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 107-120
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10113

 7. «TÜRKiYE'DE ÇAĞDAŞ HABERLEŞMENİN TARİHSEL KÖKENLERİ» GÜNDÜZ OKUNAN BİR KiTAP İÇİN GECE NOTLARI VEYA KİŞİSEL BİR YAKLAŞIM
  English Title Not Available [Turkish Title:«TÜRKiYE'DE ÇAGDAŞ HABERLEŞMENİN TARİHSEL KÖKENLERİ» GÜNDÜZ OKUNAN BİR KiTAP İÇİN GECE NOTLARI VEYA KİŞİSEL BİR YAKLAŞlM] [Turkish]
  Mehmet Ali KILIÇBAY
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 121-143
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10114

 8. «SEÇME TEKNİK ÇALIŞMALAR»DAN SEÇMELER
  English Title Not Available [Turkish Title: «SEÇME TEKNİK ÇALIŞMALAR»DAN SEÇMELER] [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 145-157
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10115

 9. «YOL AYRIMINDAKİ TÜRK EKONOMİSİ» ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ
  English Title Not Available [Turkish Title: «YOL AYRIMINDAKİ TÜRK EKONOMİSİ» ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ] [Turkish]
  Murat AYGEN
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 159-160
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10116

 10. TÜRK EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ALMANCA DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI
  English Title Not Available [Turkish Title: TÜRK EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ALMANCA DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI] [Turkish]
  Nevzat GÖZAYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 169-199
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10117

 11. YENİ YÜKSEK ÖGRETİM YASASI VE ANOMİ
  English Title Not Available [Turkish Title: YENİ YÜKSEK ÖGRETİM YASASI VE ANOMİ] [Turkish]
  Emre KONGAR
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(6): 161-168
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10118Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles