E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1995, Volume: 6, Issue: 18-19

  Araştırma Makalesi

 1. PROJEKSİYONLARI PROJELERİNE UYMAYAN BİR PLANIN HİKAYESİ
  Story of a "Plan" with Projections "Without" Projects [Turkish]
  DR.AZİZ KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 5-31
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10207

 2. GLOBALLEŞME, KATILIMCI DEMOKRASİ VE ÖRGÜT SORUNU
  Globalization, Participatory Democracy, The Question of Organization [Turkish]
  Yılmaz ÜSTÜNER, E. Fuat KEYMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 33-50
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10208

 3. TÜRKİYE’NİN VERGİ TÜRLERİNE GÖRE LAFFER EĞRİSİ
  Turkey' s Laffer Curves for the Different Sorts of Taxes [Turkish]
  Nebiye YAMAK, Rahmi YAMAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 51-65
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10209

 4. DÖVİZ KURU BELİRLENMESİNDE ‘PARASALCI’ YAKLAŞIM MODELİ: TÜRKİYE’DEKİ DÖVİZ KURLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Monetary Approach to Exchange Rate Determination: An Empirical Application for Turkey [Turkish]
  Fatma TAŞKIN
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 67-87
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10210Cited : 1

 5. GAP: GÜNEYDOĞU’NUN MAKUS TALİHİNE ÇARE (Mİ?)
  South East Anatolia Project: Will it Be Remedy to the Unfortunate Region's Destiny [Turkish]
  Mehmet TOMANBAY
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 89-99
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10211

 6. TEKNOLOJİ, KÜRESELLEŞME VE ‘YENİ’ DURUMLAR
  Technology, Globalization and 'new' Situations [Turkish]
  Murat Şahin ÖCAL
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 101-117
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10212

 7. BÖLÜŞÜM VE ÜCRETLER: 1960-1993
  Income Distribution and Wages: 1960-1993 [Turkish]
  Şerife Türcan ÖZŞUCA
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 119-129
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10213

 8. ÖZELLEŞTİRME: SORUN YALNIZCA ETKİNLİK Mİ?
  Privatization: ls The Problem Solely Efficiency? [Turkish]
  Alkan SOYAK
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 127-138
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10214

 9. YOKSULLUĞUN İSTİSMARI VE SAVURGANLIK
  Exploitation of the Poverty and Prodigality [Turkish]
  Nihat TARIMERİ
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 139-150
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10215

 10. EKONOMİ BİLİMİ DALINDA 1994 NOBEL ÖDÜLÜ JOHN F. NASH, JOHN C. HARSANYI VE REİNHARD SELTEN’E VERİLDİ
  English Title Not Available [Turkish Title: EKONOMİ BİLİMİ DALINDA 1994 NOBEL ÖDÜLÜ JOHN F. NASH, JOHN C. HARSANYI VE REİNHARD SELTEN’E VERİLDİ] [Turkish]
  Gerhard ILLING [Çeviren/Trans: Nejla GÜLTEKİN]
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 151-158
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10216

 11. MÜSLÜME BAL’IN MAKALESİ ÜZERİNE BİR NOT
  A Note on Müslüme Bal's Article [Turkish]
  Murat ÇOKGEZEN
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(18-19): 159-163
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10217