E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1996, Volume: 7, Issue: 21

  Araştırma Makalesi

 1. TARTIŞMA:’PROJEKSİYONLARI PROJELERİNE UYMAYAN BİR PLANIN HİKAYESİ’ İSİMLİ MAKALENİN ELEŞTİRİSİ
  A Critique of "the Story of a Plan with Projections without Projects". [Turkish]
  Necati ÖZFIRAT
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 5-11
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10226

 2. TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLARIN İKTİSADİ BÜYÜME VE ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİ
  The Effect of the External Debts on the Economic Growth and the Inflation Rate in Turkey [Turkish]
  Ahmet ULUSOY, Yakup KÜÇÜKKALE
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 13-25
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10227Cited : 2

 3. TÜRKİYE’NİN LAFFER EĞRİSİ: KALMAN FİLTRE TAHMİN TEKNİĞİ
  Turkey's Laffer Curve: Kalman Filter Estimation Technique [Turkish]
  Rahmi YAMAK
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 27-38
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10228Cited : 1

 4. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TARIMSAL ÖRGÜTLENME
  The Agricultural Organization in Ottoman Empire [Turkish]
  Cenk PALA
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 39-69
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10229Cited : 2

 5. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ
  The New Trade Theories [Turkish]
  Arzu S. AKKOYUNLU
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 71-99
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10230Cited : 1

 6. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMETRİK ANALİZİ: EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ
  The Econometric Analysis of the Health Expenditures in Turkey: A Multi cointegration Test. [Turkish]
  Şenay ÜÇDOĞRUK
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 101-112
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10231Cited : 1

 7. SİYASET BİLİMCİLER HANGİ İKTİSAT DERGİLERİNİ OKUMALI?
  What Economic Journals Should Political Scientists Read? [Turkish]
  Bruno S. FREY, Angel SERNA [Çeviri/Trans:M. Naci SEVKAL]
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(21): 113-120
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10232Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles