E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1996, Volume: 7, Issue: 23

  Araştırma Makalesi

 1. ULUSLARARASI-TÜRKİYE BAĞLAMINDA SOSYAL DEMOKRASİNİN KRİZİ VE YENİDEN YAPILANMASI
  The Crisis of Social Democracy and Its Reconstruction [Turkish]
  Hasan Bülent Kahraman, E. Fuat Keyman
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(23): 5-14
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10238

 2. DIŞ BORÇLANMA VE DIŞ BORÇLARIMIZDA YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA: TANIM, AMAÇLARI VE SONUÇLARI
  The Foreign Borrowing and the Arrangements on Turkey' s External Debts. [Turkish]
  Tülay Evgin
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(23): 15-33
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10239

 3. YATIRIM MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN BAŞARILARININ ÖLÇÜMLENMESİ
  The Measurement of the Performance the of lnvestment Center's Managers. [Turkish]
  M. Selçuk Uslu
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(23): 35-46
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10240

 4. Âlî İktisat Meclisi (1927-1935)
  Ali Iktisat Meclisi (1927-1935) [Turkish]
  Murat Koraltürk
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(23): 47-64
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10241

 5. KALKINMA: BİR TERİM NEYİ ANLATIR?
  Development: What Does a Term Explain? [Turkish]
  Hakan Mıhçı
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(23): 65-86
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10242Cited : 2

 6. RANT ARAMA: TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE DESTEKLEME POLİTİKALARI YOLUYLA AKTARILAN RANTLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Rent Seeking: A Study On The Rents Transferred By Agricultural Support Policies in the Turkish Agricultural Sector [Turkish]
  Münevver Soyak
  Ekonomik Yaklasim. 1996; 7(23): 87-112
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10243Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles