E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1997, Volume: 8, Issue: 24-25

  Araştırma Makalesi

 1. KOBİ’LERİN DIŞA AÇILMA SÜRECİNDE SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN ROLÜ VE TEKSTİL-HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE UYGULAMALAR
  THE ROLE OF SECTORAL FOREIGN TRADE COMPANIES IN THE ECONOMIC APERTURA OF SME's AND IMPLEMENTATIONS IN THE TEXTILE AND CLOTHING SECTORS [Turkish]
  Öznur Yüksel, Gülşen Erenler Çakar
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 1-16
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10244

 2. 1994 GATT Anlaşması'nın Dünya Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF GATT 1994 AGREEMENT ON THE WORLD TEXTILE AND CLOTHING SECTORS [Turkish]
  Utku Utkulu, İsmail Mazgit, Yaşar Uysal
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 17-29
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10245

 3. ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI KAMU EMEKLİLİK PROGRAMLARINA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
  CAN PRIVATE PENSION PROGRAMS BE AN ALTERNATIVE TO PUBLIC PENSION PROGRAMS [Turkish]
  Şerife Türcan Özşuca
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 31-47
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10246

 4. TÜRKİYE EMEK PİYASASINDA KADININ YERİ
  THE STATUS OF WOMEN IN TURKISH LABOR MARKET [Turkish]
  Elif Esin YÖRÜK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 49-64
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10247

 5. DEVALÜASYON VE J EĞRİSİ
  DEVALUATION AND J-CURVE [Turkish]
  Ömer Tanju Durusoy, İbrahim Tokatlıoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 65-79
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10248Cited : 1

 6. ÇEVRESEL MALLARIN VE KİRLİLİK ZARARLARININ DEĞERLERİNİN BİÇİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BU YÖNTEMLERİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
  THE METHODS USED FOR THE ECONOMIC ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL GOODS AND POLLUTION DAMAGES AND THEIR APPLlCABILITY IN TURKEY [Turkish]
  Harun Tanrıvermiş
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 81-145
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10249

 7. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI: MAKRO DÜZEYDE BİR DEĞERLENDİRME
  HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY: A MACRO- LEVEL APPRAISAL [Turkish]
  İlker Belek
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 147-156
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10250

 8. İHRACATI ARTIRMA ÇABALARI VE ULUSLARARASI REKABETTE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER
  EFFORTS TO INCREASE EXPORTS AND COMPERATIVE ADVANTAGES IN INTERNATIONAL COMPETITION [Turkish]
  Bedriye Saraçoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 157-166
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10251

 9. 7. PLAN ÜZERİNE TARTIŞMA: DPT MÜSTEŞARI’NIN ELEŞTİRİSİNE YANIT
  A Debate on 7th Plan : A Reply on Critique of Undersecietery of State Planning Organisation [Turkish]
  Aziz KONUKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 167-182
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10252

 10. GELECEĞİN DEMOKRATİK TOPLUMUNDA BİLGİ EDİNME, RASYONALİTE VE SERBEST SEÇME
  Information, Rationality, and Free Choice in a Future Democratic Society [Turkish]
  Martin SHUBIK, [Trans./Çev. Nadir EROĞLU]
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(24-25): 183-191
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10253