E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1997, Volume: 8, Issue: 26

  Araştırma Makalesi

 1. KONUT KULLANIMININ GSMH VE GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ
  THE IMPACT OF HOUSING SECTOR ON GNP and INCOME DISTRIBUTION [Turkish]
  Arslan SONAT
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 5-19
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10254

 2. KÜRESELLEŞME, GELİR DAĞILIMI VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
  GLOBALIZATION, INCOME DISTRIBUTION AND DEVELOPING COUNTRIES [Turkish]
  Oğuz ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 21-32
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10255

 3. INPUT-OUTPUT TABLOSU SEKTÖR TASNİFİNE GÖRE TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE YOĞUNLAŞMA EĞİLİMLERİ 1985-1993
  CONCENTRATION IN TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY [Turkish]
  Merih GÜNEŞ, Ahmet Haşim KÖSE, Erinç YELDAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 33-47
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10256Cited : 2

 4. SABİT FİYAT GEÇİCİ GENEL DENGE MODELLERİ
  FIX-PRICE TEMPORORY GENERAL EQUILIBRIUM MODELS [Turkish]
  Ufuk SERDAROĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 49-70
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10257Cited : 1

 5. İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10258Cited : 1

 6. PARA İKAMESİ -NEDENLERİ VE YARATTIĞI SONUÇLAR-
  CURRENCY SUBSTITUTION: REASONS AND IMPACTS [Turkish]
  Selahattin TOGAY
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 87-103
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10259

 7. YARIŞABİLİR (Contestable) PİYASALAR TEORİSİ, CHARTER FİRMALAR VE AVRUPA ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK PİYASASI
  CONTESTABLE MARKET THEORY, CHARTERS AND INTERNATIONAL CIVIL AVIATION IN EUROPE [Turkish]
  A. Hakan ÇERMİKLİ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 105-117
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10260

 8. ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON VE VARYANS ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE MEVSİMSEL DALGALANMALARIN ARAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA
  SEASONAL PHENOMENON IN TIME SERIES [Turkish]
  Aydın ÜNSAL
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 119-130
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10261Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles