E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1997, Volume: 8, Issue: 27

  Araştırma Makalesi

 1. MODERN TOPLUMDA SANAT: GÜZEL SANATLARDA UYUM VE UYUMSUZLUK
  ART IN THE MODERN SOCIETY: CONFORMITY AND NON CONFORMITY IN THE FINE ARTS [Turkish]
  Demet ULUSOY
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 9-24
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10262

 2. GLOBALLEŞME, ULUSLARARASI İLİŞKİLER ‘HEGEMONYA’ SORUNU
  GLOBALIZATION, INTERNATIONAL RELATIONS AND THE PROBLEM OF "HEGEMONY" [Turkish]
  E. Fuat KEYMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 25-30
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10263

 3. FİNANSAL PİYASALARIN KÜRESELLEŞMESİ VE SERMAYE KONTROLLERİ
  CONTROLS OVER INTERNATIONAL CAPITAL MOVEMENTS [Turkish]
  Oğuz ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 31-45
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10264

 4. RANT ARAYIŞLARI VE İSTİHDAM
  RENT SEEKING AND EMPLOYMENT [Turkish]
  Şiir YILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 47-71
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10265

 5. DEMOKRATİK MEŞRUİYETİN GARANTÖRÜ ‘AVRUPA PARLEMENTOSU’
  EUROPEAN PARLIAMENT: THE LEGALITY PROBLEM [Turkish]
  Ayşe Füsun ARSAVA
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 73-80
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10266

 6. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ/PROTOKOLLLERİ VE ÖNGÖRÜLEN DENETİM SİSTEMİ
  EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND THE CONTROL SYSTEM PROPOSED [Turkish]
  M. Semih GEMALMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 81-112
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10267

 7. SOSYAL DİYALOG: EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY HAKKINDA
  SOCIAL DIALOGUE: ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL [Turkish]
  Toker DERELİ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 113-130
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10268Cited : 2

 8. FİNANSAL SERBESTLİK VE MAKROEKONOMİK DENGELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  FINANCIAL LIBERALISATION AND MACROECONOMIC STABILITY [Turkish]
  Nurhan YENTÜRK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 131-156
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10269

 9. META VE PARA ANALİZİNDE FİNANS KAPİTAL
  FINANCE-CAPITAL IN THE CONTEXT OF MONEY AND COMMODITY RELATIONS: A THEORETICAL FRAMEWORK OF CHANGING CAPITAL ACCUMULATION STRATEGY [Turkish]
  Fuat ERCAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 157-186
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10270

 10. TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABETİN EVRİMİ
  English Title Not Available [Turkish Title: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABETİN EVRİMİ] [Turkish]
  Murat Şahin ÖCAL
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 187-208
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10271

 11. MEDYA EKONOMİSİ ÜZERİNE
  MEDIA ECONOMICS [Turkish]
  Alev SÖYLEMEZ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 209-230
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10272

 12. SEKİZ YILLIK TEMEL EĞİTİM BAĞLAMINDA EĞİTİME YATIRIM VE KALKINMA
  INVESTMENT IN EDUCATION AND DEVELOPMENT [Turkish]
  Ertan OKTAY
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 231-240
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10273

 13. SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ İLKÖĞRETİM ÜZERİNE
  ON EIGHT-YEAR COMPULSORY EDUCATION [Turkish]
  Yasemin AKMAN
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 241-249
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10274

 14. REHBERLİĞİN İLKELERİ VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI
  PRINCIPLES OF GUIDANCE AND DEMOCRATIC UNDERSTANDING [Turkish]
  Fidan KORKUT
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 251-257
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10275Cited : 1

 15. PHILLIPS EĞRİSİ ÜZERİNE LUCAS DEĞİŞKENLİK HİPOTEZİ
  THE LUCAS VARIABILITY HYPOTHESIS ON THE PHILLIPS CURVE [Turkish]
  Rahmi YAMAK, Yakup KÜÇÜKKALE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 259-282
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10276

 16. İSTANBUL İLİNDE GELİR FARKLILIKLARINI BELİRLEYEN ETMENLER: İNSAN SERMAYESİ MODELİ (1994)
  HUMAN CAPITAL MODEL [Turkish]
  Kıvılcım METİN, Şenay ÜÇDOĞRUK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 283-302
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10277

 17. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: İLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN GENEL DEĞERLENDİRME
  TAXING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION: PRINCIPLES, PRACTICES AND GENERAL ASSESSMENT FOR TURKEY [Turkish]
  Harun TANRIVERMİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 303-328
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10278Cited : 1