E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1998, Volume: 9, Issue: 31

  Araştırma Makalesi

 1. ENFORMEL İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK SORUNU
  INFORMAL SECTOR AND SOCIAL SECURITY [Turkish]
  Kuvvet LORDOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(31): 5-23
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10296

 2. 19 .YÜZYILlN SONUNDA SELANİK'TE SANAYİLEŞME VE ÜCRETLi EMEK
  INDUSTRIALIZATION AND WAGED WORK IN SALONlCA AT THE END OF 19th CENTURY [Turkish]
  Yüksel AKKAYA
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(31): 25-35
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10297

 3. MAKROEKONOMİ-SİYASET İLİŞKİLERİ: POLİTİK DEVRESEL DALGALANMALAR
  THE RELATIONS BETWEEN MACROECONOMICS AND POLITICS: THE POLITICAL BUSINESS CYCLES [Turkish]
  Funda TELATAR
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(31): 37-60
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10298

 4. TÜRKİYE'DE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI VE iÇSEL BÜYÜME
  PRIVATE SECTOR INVESTMENT AND ENDOGENOUS GROWTH IN TURKEY [Turkish]
  İlyas ŞIKLAR, Ayten KAYA
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(31): 61-70
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10299Cited : 1

 5. KONUT ELEKTRİK TALEP DENKLEMİNİN TAHMİNİ: Türkiye Örneği, 1950-1991
  ESTIMATING RESIDENTIAL DEMAND FOR ELECTRICITY: THE CASE OF TURKEY, 1950-1991 [Turkish]
  Rahmi YAMAK, Bayram GÜNGÖR
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(31): 71-78
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10300

 6. İKTİSAT TEORİSİ VE YENi EKONOMETRIK YAKLAŞlMLAR
  ECONOMIC THEORY AND NEW ECONOMETRIC APPROACHES [Turkish]
  Alpaslan AKÇORAOGLU
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(31): 79-88
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10301