E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 1999, Volume: 10, Issue: 33

  Araştırma Makalesi

 1. İKTİSADİ ANALİZDE REKABET KAVRAMININ GELİŞİMİ
  THE EVALUATION OF THE CONCEPT OF 'COMPETITION' IN ECONOMIC ANALYSIS [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(33): 5-26
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10306

 2. "EV iŞÇiLERi" ve YENi YASAL ÇERÇEVE
  "HOMEBASED WORKERS" AND THE NEW LEGAL FRAMEWORK [Turkish]
  Belkıs KÜMBETOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(33): 27-47
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10307

 3. KUR POLİTİKASININ DIŞ TİCARET DENGESİNİ SAĞLAMADAKİ ETKiNLİĞİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
  THE ROLE OF EXCHANGE RATE POLICY IN THE ESTABLISHMENT OF TRADE BALANCE : AN APPLICATION TO TURKEY [Turkish]
  Harun TERZİ, Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(33): 48-65
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10308Cited : 2

 4. MAKiNE İMALAT SANAYİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  A RESEARCH ON SOME SME's IN THE MACHINERY PRODUCING SECTOR [Turkish]
  Özge AYNAGÖZ
  Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(33): 66-83
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10309

 5. HENDRY VE SIMS YÖNTEMLERİNİN TEORİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  A THEORETICAL COMPARISON BETWEEN METHODS OF HENDRY AND SIMS [Turkish]
  Funda YURDAKUL
  Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(33): 84-91
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10310Cited : 2

 6. Kitap Tanıtımı / Değerlendirmesi

 7. FEMiNiST iKTiSAT'In BAKIŞI (Post-Modernist mi?)
  English Title Not Available [Turkish Title: FEMiNiST iKTiSAT'In BAKIŞI (Post-Modernist mi?)] [Turkish]
  Ufuk Serdaroğlu, Şiir Yılmaz
  Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(33): 92-95
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10311