E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2002, Volume: 13, Issue: 44

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA GÜNEY DOĞU ASYA ÜLKELERİNE KARŞI REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ: 1990-1999
  AN ANALYSIS OF THE PRICE COMPETITIVENESS OF TURKISH EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION MARKET AGAINST SOUTH EAST ASIAN PRODUCTS: 1990-1999 [Turkish]
  Zelal Kotan, Serdar Sayan
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(44): 2-21
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10362Cited : 1

 2. GÜMRÜK BİRLİĞİ TEORİSİNİN GELİŞİMİ
  DEVELOPMENTS IN THE THEORY OF CUSTOMS UNIONS [Turkish]
  Özge Çakmak
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(44): 23-39
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10363Cited : 1

 3. OSMANLI EKONOMİSİNDE “MODERN” KREDİ KURUMLARINA DUYULAN İHTİYAÇ : 1840 -1880
  THE DEMAND FOR "MODERN" CREDIT INSTITUTIONS in OTTOMAN ECONOMY: 1840-1880 [Turkish]
  Murat Baskıcı
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(44): 41-55
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10364

 4. [Türkçe Başlık Yok]
  THE NEW ECONOMY: A SURVEY [English]
  Selçuk Akçay
  Ekonomik Yaklasim. 2002; 13(44): 57-70
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10366