E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2005, Volume: 16, Issue: 57

  Araştırma Makalesi

 1. İKTİSADIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ ÜZERİNE
  English Title Not Available [Turkish Title: İKTİSADIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ ÜZERİNE] [Turkish]
  Turan YAY
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(57): 1-33
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10532Cited : 1

 2. "İKTİSAT İDEOLOJİSİ"NİN YENİDEN ÜRETİM SÜRECİ OLARAK EĞİTİM
  English Title Not Available [Turkish Title:"İKTİSAT İDEOLOJİSİ"NİN YENİDEN ÜRETİM SÜRECİ OLARAK EĞİTİM] [Turkish]
  L. Işıl ÜNAL
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(57): 35-50
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10533Cited : 2

 3. İKTİSAT VE KALKINMA EKONOMİSİ: KALKINMA İDEOLOJİSİNİN SOSYALİZASYONU OLARAK KALKINMA DERS KİTAPLARININ ELEŞTİRİSİ
  English Title Not Available [Turkish Title: İKTİSAT VE KALKINMA EKONOMİSİ: KALKINMA İDEOLOJİSİNİN SOSYALİZASYONU OLARAK KALKINMA DERS KİTAPLARININ ELEŞTİRİSİ] [Turkish]
  Fuat ERCAN, Özgün BİÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(57): 51-102
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10600Cited : 1

 4. RASYONALİTE VE NEOKLASİK KURAM
  English Title Not Available [Turkish Title: RASYONALİTE VE NEOKLASİK KURAM] [Turkish]
  Metin SARFATİ
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(57): 103-130
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10601Cited : 1

 5. VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE\'DE İKTİSAT EĞİTİMİ
  English Title Not Available [Turkish Title: VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE'DE İKTİSAT EĞİTİMİ] [Turkish]
  İsmail ŞİRİNER, Özgür ÜSTÜN, Onur ÜZMEZ, Erkan YÜKSEL, Merve ZORLU
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(57): 131-148
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10602

 6. ÇIKMAZ SOKAK: DERSANEDEN ÜNİVERSİTEYE ÜNİVERSİTEDEN DERSHANEYE
  English Title Not Available [Turkish Title: ÇIKMAZ SOKAK: DERSANEDEN ÜNİVERSİTEYE ÜNİVERSİTEDEN DERSHANEYE] [Turkish]
  Servet AKYOL, Özgür BOR, Kerem GÖKTEN, Mesut SERT
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(57): 149-168
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.10603Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles