E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2006, Volume: 17, Issue: 60-61

  Araştırma Makalesi

 1. 1937- DEVLETÇİLİĞİN SON DEMLERİ[Mİ?]: DEVLETÇİLİK POLİTİKASI VE BASINDAKİ YANSlMALARI, AKŞAM VE VAKİT GAZETELERİ ÖRNEĞİ
  1937 - [ls lt] The Last Moment of Etatism[?]: The Reflections of the Policy of Etatism in the Media, Vakit and Akşam Newspapers [Turkish]
  Tuğba ASRAK HASDEMiR
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 1-25
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10615

 2. ASLAN MI KAĞITTAN KAPLAN MI?: KOBİ'LERE DAYALI KALKlNMA YAKLAŞIMININ ELEŞTİRİSİ
  Lion or paper-made tiger?: Critique of SME-led Development Approach [Turkish]
  Kurtar TANYILMAZ
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 27-47
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10616

 3. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARININ GENEL YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
  The Largest Companies in European Union and Turkey of General Concentration Levels and Performance lndicators [Turkish]
  Müslüme NARİN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 49-76
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10617

 4. A. SEN'İN KAPASiTE YAKLAŞlMINA GÖRE TÜRKİYE' DE YOKSULLUĞUN BOYUTLARI
  The Dimensions of Poverty in Turkey According to the Capability Approah of A. Sen [Turkish]
  Tolga KABAŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 77-92
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10618

 5. TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10619Cited : 3

 6. [Türkçe Başlık Yok]
  AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TURKISH CREDIT DEFAULT SWAPS [English]
  Hasan BAKLACI, İlker ARSLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 111-121
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10620

 7. SAYDAMLIK ÜZERİNE (2): FİİLİ DURUM VE UYGULAMALAR
  On Transparency (2): The De Facto Situation and A Discussion [Turkish]
  Turgut GÜMÜŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 123-142
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10621

 8. TOPLUMSAL HAREKETLER VE PROLETER KAMUSAL ALAN
  Social Movements and Proletarian Public Sphere [Turkish]
  Mustafa Kemal COŞKUN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 143-155
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10622

 9. [Türkçe Başlık Yok]
  AN ANALYTICAL FRAMEWORK FOR EVALUATING LOCAL EMBEDDEDNESS OF TNCS [English]
  N. Aydan SAT
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 157-184
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10623