E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2007, Volume: 18, Issue: 63

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TEMEL MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ ETKİLEŞiMLER ÜZERİNE ANALİTİK NOTLAR
  ANALYTICAL NOTES ON THE DYNAMICS OF INTERACTIONS BETWEEN A SET OF KEY-FUNDAMENTALS IN THE TURKISH ECONOMY [Turkish]
  Kemal ÇAKMAN, Umut ÇAKMAK
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 1-27
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10629

 2. BANKA SERMAYE KANALI MEVCUDİYETİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ
  EXISTENCE OF BANK CAPITAL CHANNEL: AN ANALYSIS FOR THE TURKISH BANKING SECTOR [Turkish]
  Süleyman DEĞİRMEN, Filiz ÖZAĞ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 29-54
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10630Cited : 1

 3. [Türkçe Başlık Yok]
  STOCK MARKET REACTION TO DEVELOPMENTS IN TURKISH-EUROPEAN UNION RELATIONS [English]
  Mehmet ERYİĞİT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 55-68
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10631Cited : 3

 4. TÜRKİYE'DE VERGİ AHLAKINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  AN EMPRICAL ANALYSIS OF TAX MORALE IN TURKEY [Turkish]
  Ali Rıza GÖKBUNAR, Sibel SELİM, Halit YANIKKAYA
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 69-94
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10632Cited : 1

 5. SİGORTA YAPTIRAN KUMARBAZ ve TOPLAM FAYDANIN ZAMANA DAĞITILMASI
  INSURANCE BUYING GAMBLER AND DISTRIBUTION OF TOTAL UTILITY THROUGHOUT LIFESPAN [Turkish]
  Suat AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 95-111
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10633

 6. [Türkçe Başlık Yok]
  THE MESSIANIC CHARISMA: HOW AND FOR WHOM IT OPERATES [English]
  Ali Kemal ÖZCAN
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(63): 113-125
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10634