E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2007, Volume: 18, Issue: 64

  Araştırma Makalesi

 1. TÜRKİYE'DE DOLARİZASYON SÜRECİNDE DÖVİZ KURU VE ENFLASYON İLİŞKİSİ
  EXCHANGE RATES AND INFLATION RELATIONS DURING THE PERIOD OF DOLLARIZATION IN TURKEY [Turkish]
  Harun TERZİ, Serdar KURT
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 1-22
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10635Cited : 2

 2. WASHINGTON UZLAŞMASI'NDAN POSTWASHINGTON UZLAŞMASI'NA: KALKINMA GÜNDEMİNİN BİÇİMLENİŞİNDE "YENİ KURUMCU İKTİSAT" ETKİSİ
  FROM THE WASHINGTON CONSENSUS TO THE POST-WASHINGTON CONSENSUS: THE EFFECT OF "NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS" ON DEVELOPMENT AGENDA [Turkish]
  Gülin YAVUZ
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 23-44
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10636Cited : 1

 3. PERRY ANDERSON'UN 'RADİKAL GERÇEKÇİ' ELEŞTİREL PERSPEKTİFİ BAĞLAMINDA MARKSİZM'İN TEORİ-PRATİK SORUNSALINA GENEL BİR BAKIŞ
  THE MARXIST PROBLEMATIC OF THEORY VERSUS PRACTICE IN THE CONTEXT OF PERRY ANDERSON'S "RADICAL-REALIST" CRITICAL PERSPECTIVE [Turkish]
  M. Oya YAĞCI
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 45-71
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10637

 4. MODERNİTE VE KADIN
  MODERNITY AND WOMEN [English]
  Gözde YİRMİBEŞOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 73-91
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10638

 5. TÜKETİM HARCAMALARI VE GÜVEN
  HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURES AND CONFIDENCE [Turkish]
  Oya ERDOĞDU
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 93-102
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10639

 6. ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE İMKB'YE KAYITLI İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ETKİNLİK ANALİZİ
  PRODUCTIVITY ANALYSIS OF FIRMS REGISTERED TO ISTANBUL STOCK EXCHANGE IN THE CEMENT INDUSTRY WITH THE METHOD OF DATA ENVELOPING ANALYSIS [Turkish]
  Cemal ELİTAŞ, Ali ELEREN
  Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(64): 103-122
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10640Cited : 2